Skoči do osrednje vsebine

Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

Nagrade in priznanja podeljuje odbor, katerega člane imenuje vlada izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci. 

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Odbor podeljuje nagrade in priznanja ob preverjanju upoštevanja Evropskega kodeksa ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, ki ga je sprejela Evropska znanstvena fundacija.

Odbor ima štirinajst članov in predsednika. Sestavljen je tako, da je upoštevana spolna uravnoteženost članov in da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.

Predsednik in člani odbora so imenovani za dobo štirih let in ne morejo biti imenovani dva zaporedna mandata.

Naloge

Enkrat letno, najpozneje do konca februarja, objavi javni razpis za nagrade in priznanja. Do konca marca objavi poročilo o svojem delu za preteklo leto, imenuje in razrešuje morebitne strokovne komisije za različna področja, sodeluje v postopku izbire kandidatov in odloča o izbiri kandidatov za nagrade in priznanja in tudi določi višino denarne nagrade.

Člani

 • prof. dr. Nataša Vaupotič, predsednica
 • izr. članica akad. prof. dr. Andreja Žele
 • prof. dr. Gregor Štiglic
 • prof. dr. Nives Ogrinc
 • prof. dr. Štefko Miklavič
 • prof. dr. Julijana Kristl
 • prof. dr. Boris Kryštufek
 • prof. dr. Dušica Pahor
 • prof. dr. Marija Bešter Rogač
 • prof. dr. Saša Novak Krmpotič
 • izr. član akad. prof.dr. Gregor Serša
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • prof. dr. Matjaž Valant
 • prof. dr. Bojan Žalec
 • zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Poslovnik Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

  Poslovniki

Poročila o delu Odbora