Skoči do osrednje vsebine

Državne nagrade in priznanja na področju znanosti

Zoisova nagrada je najvišja nagrada v Sloveniji za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Nagrada se podeljuje od leta 1998 naprej (do leta 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo). Nagrada je dobila ime po slovenskem raziskovalcu Žigi Zoisu.

Zoisova nagrada za življenjsko delo

Je podeljena raziskovalcu oz. raziskovalki, ki se je s svojim delom izjemno uveljavila na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Se podeli za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo priznanje

Se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.

Puhova nagrada za življenjsko delo

Se podeli za življenjsko delo posameznika, ki se je s svojimi dosežki v celotnem življenjskem obdobju izjemno uveljavil ter s tem prispeval h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji.

Puhova nagrada za vrhunske dosežke

Se podeli za vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.

Puhovo priznanje

Je nagrada za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti s področij naravoslovja, tehnike, ved o življenju, humanistike in družboslovja. Podeli se posamezniku ali skupini posameznikov za pomemben dosežek ali več dosežkov, ki imajo pomen za razvoj podjetja ali gospodarski oziroma družbeni razvoj krajevne skupnosti ali občine.

Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije

Je priznanje za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini.