Skoči do osrednje vsebine

Podeljene najvišje državne nagrade in priznanja na področju znanosti

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu je bilo podeljenih 15 nagrad in priznanj Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.

Odbor za podelitev nagrad in priznanj, ki mu predseduje prof. dr. Nataša Vaupotič, je sklenil, da se na letošnji slavnostni podelitvi podeli 15 nagrad, in sicer:

  • dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo: dr. Radovan Komel in akad. prof. dr. Marijan Pavčnik;
  • Puhovo nagrado za življenjsko delo: prof. dr. Uroš Stanič;
  • štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke: dr. Nada Lavrač, prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Ester Heath, prof. dr. Bojan Kuzma;
  • Puhovo nagrado za vrhunske dosežke: dr. Janez Demšar in prof. dr. Blaž Zupan;
  • šest Zoisovih priznanj za vrhunske dosežke: dr. Lenart Škof, izr. prof. dr. Blaž Likozar, prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, izr. prof. dr. Rok Žitko, izr. prof. dr. Lidija Čuček, prof. dr. Matej Praprotnik;
  • priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije: dr. Nataša Obermajer.

Daljše predstavitve nagrajenk in nagrajencev si lahko preberete v knjižici Zbornik obrazložitev nagrad in priznanj 2022.

Zoisova nagrada za življenjsko delo

Akad. prof. dr. Marijan Pavčnik

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju teorije prava in države ter filozofije prava

Akademik profesor Marijan Pavčnik je s svojimi deli pomembno prispeval k razvoju pravne teorije in razumevanju prava v slovenskem prostoru.

Prof. dr. Radovan Komel

Zoisova nagrada za življenjsko delona področju ved o živem

Prof. dr. Radovan Komel je v slovenskem prostoru eden izmed utemeljiteljev medicinske molekularne biologije in genetike ter genskega inženirstva v biokemiji in biotehnologiji.

 

Puhova nagrada za življenjsko delo

Izr. prof. dr. Uroš Stanič

Puhova nagrada za življenjsko delo na področju funkcionalne električne stimulacije in robotizacije

Izr. prof. dr. Uroš Stanič je bil pionir razvoja funkcionalnih električnih stimulatorjev, slovenskih industrijskih robotov in robotizacije.

 

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Nada Lavrač

Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju strojnega učenja

Vrhunski dosežek prof. dr. Nade Lavrač  so izvirne metode predstavitve podatkov za učinkovito strojno učenje

Prof. dr. Maja Ravnikar

Zoisova nagrada za znanstveno raziskovalne in razvojne dosežke na področju mikrobne biotehnologije

Prof. dr. Maja Ravnikar je prispevala k revolucionarnim premikom pri odkrivanju in razširjanju virusov, diagnostiki in odstranjevanju patogenih virusov.

Prof. dr. Ester Heath

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke za rabo organske analize na področju okolja, hrane in zdravja

Odličnost raziskovalnega dela prof. dr. Ester Heath je v povezovanju kemije, okolja in tehnologij čiščenja ter zdravja in hrane na področju raziskav kroženja in učinkov ostankov novih prioritetnih organskih onesnaževal.

Prof. dr. Bojan Kuzma

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju linearne algebre

Znanstvene objave dr. Bojana Kuzme so postavile nove temelje pri razumevanju dveh pomembnih matematičnih lastnosti – komutativnosti in ortogonalnosti.

 

Puhova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Janez Demšar in prof. dr. Blaž Zupan

Puhova nagrada za vrhunske dosežke za razvoj orodja za podatkovno analitiko in strojno učenje Orange

Program Orange, katerega razvoj vodita slovenska raziskovalca dr. Janez Demšar in dr. Blaž Zupan, z inovacijami v podatkovni analitiki pomembno prispeva h globalni podatkovni revoluciji in demokratizaciji umetne inteligence.

 

Zoisovo priznanj za vrhunske dosežke

Prof. dr. Lenart Škof

Zoisovo priznanje za vrhunske znanstvene monografije na področju sodobne filozofije in etike

Dela Lenarta Škofa v mednarodnem smislu predstavljajo izvirni prispevek k sodobni filozofiji in etiki, utemeljenih na fenomenu diha in ontologiji ljubezni.

Izr. prof. dr. Blaž Likozar

Zoisovo priznanje za pomemben znanstveni prispevek na področju kemijskega inženirstva

Dr. Blaž Likozar z dosedanjim delom pospešuje napredek kemijskega inženirstva za trajnostno rast gospodarstva ter prehod v nizkoogljično družbo z upoštevanjem krožnosti

Prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju biokemije in molekularne endokrinologije ginekoloških rakov

Prof. dr. Tea Lanišnik Rižner je pomembno prispevala k razvoju biokemije in molekularne endokrinologije na področju ginekoloških rakov.

Izr. prof. dr. Rok Žitko

Zoisovo priznanje za razvoj teorije nanoskopskih kvantnih sistemov

Izr. prof. dr. Rok Žitko je razvil numerično metodo, s katero je rešil prej nerešljive probleme kvantnih nečistoč in elektronskih naprav, sestavljenih iz kvantnih pik, kar je izjemnega pomena za razvoj superprevodnih vezij in spintronike.

Izr. prof. dr. Lidija Čuček

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju procesne sistemske tehnike

Izr. prof. dr. Lidija Čuček je razvila nove metode in koncepte procesne sistemske tehnike, znanstvene discipline, ki opisuje obnašanje sistemov s pomočjo matematičnega modeliranja, načrtovanja in optimiranja.

Prof. dr. Matej Praprotnik

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke pri večskalnem modeliranju in simulaciji mehke in biološke snovi

Prof. dr. Matej Praprotnik je mednarodno uveljavljen raziskovalec na področju računalniških simulacijskih metod, ki je v Slovenijo vpeljal večskalno simulacijo molekulske dinamike in razširil njeno uporabnost na biomolekularne sisteme, kot so proteini in molekule DNA, obdani z molekulami topila.

 

Priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije

Priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije za raziskave in razvoj inovativnih imunoterapij rakavih obolenj

Dr. Nataša Obermajer

Dr. Nataša Obermajer je mednarodno uveljavljena znanstvenica, ki z združevanjem temeljnih in translacijskih raziskav dejavno prispeva k razvoju inovativnih zdravil na področju rakavih obolenj, zlasti imunoterapije raka.