Skoči do osrednje vsebine

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga za namen neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovi Republika Slovenija na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ali Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) na podlagi veljavnega zakona, ki ureja SAZU. Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe po tem zakonu in je v aktu o ustanovitvi opredeljen kot javni raziskovalni zavod. V Sloveniji je aktivnih 19 javnih raziskovalnih zavodov.

Programi dela in finančni načrti javnih raziskovalnih zavodov za leto 2023