Skoči do osrednje vsebine

Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Člani

a) ministrsta, vladne službe in organi v sestavi:

 • pet predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve:
  • državna sekretarka Tina Heferle, predsednica, Erik Kern, namestnik predsednice;
  • dr. Simona Brešćanski, članica, in Uroš Rojšek, namestnik članice;
  • Olga Cedilnik, članica, in mag. Simona Gerjevič, namestnica članice;
  • Nataša Potočnik, članica, in Pina Stepan, namestnica članice;
  • Tjaša Škreblin, članica, in Damijan Janežič, namestnik članice;
 • predstavnik Policije:
  • Tomaž Pečjak, član, in Klavdija Zajc, namestnica člana;
 • predstavnik Ministrstva za zunanje in evropske zadeve:
  • mag. Viktor Mlakar, član, in mag. Mitja Bensa, namestnik člana;
 • predstavnik Ministrstva za obrambo:
  • mag. Boštjan Pavlin, član, in Tea Kranjc, namestnica člana;
 • predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov:
  • Mateja Fabina, članica, in Luka Vodopivec, namestnik članice;
 • predstavnik Ministrstva za finance:
  • mag. Evelyn Filip, članica, in Mirjana Matić, namestnica članice;

b) partnerji:

 • predstavnik lokalnih skupnosti:
  • Roman Fortuna, skupni predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, član;
 • predstavnik regionalnih razvojnih agencij:
  • Nataša Šterban Bezjak, predstavnica Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije, članica, in mag. Liljana Drevenšek, predstavnica Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije, namestnica članice;
 • predstavnika ekonomskih in socialnih partnerjev:
  • Marko Jare, predstavnik delodajalskih organizacij, imenovanih v Ekonomsko-socialni svet, član;
  • Tjaša Škedelj, predstavnica sindikalnih organizacij, imenovanih v Ekonomsko-socialni svet, članica, in Marko Tanasić, predstavnik sindikalnih organizacij, imenovanih v Ekonomsko-socialni svet, namestnik članice;
 • predstavnik nevladnih organizacij:
  • Tina Divjak, predstavnica reprezentativnih nevladnih organizacij s področja migrantske problematike ter zagotavljanja enakosti in človekovih pravic, članica;
 • predstavnik invalidskih organizacij:
  • Aleš Jeraj, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, član, in Milan Kotnik, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, namestnik člana;
 • predstavnik raziskovalnih organizacij in predstavnik univerz:
  • prof. dr. Mateja Sedmak, predstavnica Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, članica,
  • Aleš Bučar Ručman, predstavnik Rektorske konference Republike Slovenije, član, in prof. dr. Simona Kustec, predstavnica Rektorske konference Republike Slovenije, namestnica člana.