Skoči do osrednje vsebine

Odbor (po prilogi G Sporazuma o vprašanjih nasledstva) za zasebno premoženje in pridobljene pravice

Sporazum o vprašanjih nasledstva vsebuje sedem prilog, v katerih so določene vsebine oziroma zadeve, ki so predmet nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ). Gre za premično in nepremično premoženje SFRJ, premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev, finančna sredstva in obveznosti, arhive, pokojnine ter zasebno premoženje in pridobljene pravice. Za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva skrbijo resorna ministrstva, v katerih pristojnost sodijo zadeve, določene v sporazumu, v sodelovanju z visokim predstavnikom Republike Slovenije za nasledstvo.

Naloge odbora

Vlada Republike Slovenije je ustanovila odbore kot delovne skupine vlade, katerih naloga je oblikovanje delovnih podlag, mnenj in predlogov o pomembnejših vprašanjih, ki izhajajo iz posamezne priloge k Sporazumu o vprašanjih nasledstva, za potrebe dela in odločanja ministrstev ter pooblaščenih predstavnikov Republike Slovenije v posameznih skupnih odborih držav naslednic SFRJ, kot tudi za oblikovanje izhodišč Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva.

Povezan projekt

  • Pod pokroviteljstvom mednarodne skupnosti so Sporazum o vprašanjih nasledstva 29. junija 2001 na Dunaju podpisale Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija in Zvezna republika Jugoslavija – danes Srbija. Z njim se je ustvarila podlaga za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami nekdanje skupne države SFRJ.