Skoči do osrednje vsebine

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Za podeljevanje Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa, je Vlada Republike Slovenije ustanovila Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj.

Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih športnih delavcev in športnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za šport. Mandat odbora traja štiri leta. V odboru je devet priznanih športnih delavcev in športnikov. Način dela odbora ureja Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj.

Pristojnosti

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj:

 • preuči predloge za podelitev priznanj Stanka Bloudka,
 • na podlagi strokovnih ocen oziroma predlogov komisij ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priznanj,
 • vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dobitnike Bloudkovih priznanj,
 • lahko imenuje komisije za posamezna, z razpisom določena področja za preverjanje strokovnih kriterijev pri izboru kandidatov za priznanja. 

Sestava odbora

Trenutni odbor sestavljajo:

 • Viktor Grošelj, predsednik
 • Drago Balent, član
 • Maja Dolenc, članica
 • Andrea Kovacs, članica
 • Beno Lapajne, član
 • Jože Okoren, član
 • Mateja Svet, članica
 • Janez Vodičar, član
 • Jože Zidar, član