Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Pripravljamo nacionalne strateške dokumente na področju športa ter izvajamo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenskega športa in podeljevanjem najvišjih državnih priznanj Republike Slovenije na področju športa. Izvajamo vse aktivnosti v zvezi s sofinanciranjem športne infrastrukture ter pripravljamo in izvajamo vsebinske projekte iz naslova sredstev Evropskega socialnega sklada. Hkrati sodelujemo pri pripravi sporazumov in drugih dvostranskih aktov na področju športa z državami Evropske unije in drugimi državami.

Aktivno sodelujemo pri delu Evropske unije in mednarodnih delovnih skupin ter spremljamo predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja športa, kot tudi drugih mednarodnih organizacij kot so: Svet Evrope, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in podobno.

Področja in teme

 • Bloudkova priznanja

  Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo jih že od leta 1965.

 • Letni program športa v Republiki Sloveniji

  Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih sofinanciramo v posameznem koledarskem letu, ter obseg javnih sredstev, ki jih zagotavljamo v državnem proračunu. Nadzorni organ je Inšpektorat Republike Slovenije za šport.

 • Mednarodno sodelovanje na področju športa

  Mednarodno sodelovanje v športu poteka na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, mednarodnih pravnih aktov, mednarodnih konvencij in drugih aktov na področju športa, ki se nanašajo na sodelovanje s članicami Evropske unije in tretjimi državami. Sodelovanje poteka tudi na ravni aktivnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske unije, kot tudi drugih mednarodnih organizacij, kot so Svet Evrope, Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in podobni na področju športa.

 • Dodatek k pokojnini na področju športa

  Slovenija omogoča svojim državljanom, da pridobijo dodatek k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Gre za posameznike, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, hkrati pa so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine).

 • Športna infrastruktura

  Za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa je potrebna kakovostna športna infrastruktura, tako v obliki športnih objektov kot površin za šport v naravi.