Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za umeščanja železniških projektov v prostor

Naloge

Naloge medresorske delovne skupine so spremljanje postopkov umeščanja železniških projektov v prostor; ocenjevanje napredka in težav pri umeščanja železniških projektov v prostor ter postopkov izvedbe presoje vplivov na okolje pri železniških projektih, vodenih po vzdrževalnih delih v javno korist; podajanje mnenj o možnih ukrepih za pospešitev aktivnosti za učinkovitejše izvajanje železniških infrastrukturnih projektov in oblikovanje izhodišč za pripravo predlogov sprememb zakonodaje v zvezi s prostorskim umeščanjem železniških infrastrukturnih projektov v prostor.

Člani

Medresorsko delovno skupino sestavljajo naslednji člani in njihovi namestniki:

  • Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, vodja medresorske delovne skupine;
  • dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor - namestnica vodje medresorske delovne skupine;
  • Anton Harej, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član medresorske delovne skupine;
  • mag. Aleksander Nagode, Generalni direktor direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance – član medresorske delovne skupine.