GOV.SI

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen ima sledeče naloge:

  • izvaja naloge po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008),
  • v imenu Republike Slovenije izvaja mednarodne obveznosti Republike Slovenije na področju zemljepisnih imen, zastopanje na zasedanjih Organizacije združenih narodov (OZN), ekspertnih skupinah za standardizacijo zemljepisnih imen (UNGEGN),
  • opravlja druge naloge, povezane z resolucijami OZN, UNGEGN, pripravo standardizacijskih dokumentov, standardizacijo zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji, 
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni ali drugimi predpisi.