Skoči do osrednje vsebine

Komisija za strateško blago

Pristojnosti

Komisija za strateško blago ima sledeče naloge:

  • daje obvezna mnenja, potrebna za izdajo dovoljenj za opravljanje naslednjih strateških dejavnosti za skupini 1 in 2: razvoj in raziskave, proizvodnjo, predelavo, porabo, uvoz, vnos, izvoz, iznos, promet (drugo), uničenje, tranzit, druge strateške dejavnosti,
  • sodeluje pri izdelavi ocene strateškega tveganja, potrebne za izdajo dovoljenja za izvedbo naslednjih strateških dejavnosti za skupino 1: razvoj in raziskave, proizvodnjo, predelavo, porabo, uvoz, vnos, izvoz,iznos, promet(drugo), uničenje, tranzit, druge strateške dejavnosti,
  • skrbi za medresorsko izmenjavo informacij, povezanih s strateškim blagom, usklajuje skupne medresorske naloge, obravnava problematiko strateškega blaga z vidika notranje varnosti, zunanjih odnosov in mednarodnih obveznosti Republike Slovenije ter predlaga Vladi Republike Slovenije uvrstitev blaga na seznam strateškega blaga.