Skoči do osrednje vsebine

Koordinacijski odbor za zahodni Balkan

Člani koordinacijskega odbora

 • Peter Grk, Ministrstvo za zunanje zadeve, nacionalni koordinator za Zahodni Balkan, vodja Koordinacijskega odbora za zahodni Balkan,
  Aleša Sovinc, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,
  mag. Amela Kastelec, Ministrstvo za zunanje zadeve, sekretarka,
 • mag. Maja Božović, Kabinet predsednika vlade, članica,
 • Helena Jagodic, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 • Nina Kocijan, Ministrstvo za obrambo, članica,
 • mag. Milena Dobnik Jeraj, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, članica,
 • Martin Zdovc, Ministrstvo za finance, član,
 • Mojca Plaznik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
  Anton Horžen, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik članice,
 • dr. Katja Rejec Longar, Ministrstvo za pravosodje, članica,
  Daša Vidmar Mikšić, Ministrstvo za pravosodje, namestnica članice,
 • mag. Maja Levičar, Ministrstvo za javno upravo, članica,
  Manja Podkoritnik, Ministrstvo za javno upravo, namestnica članice,
 • dr. Magda Zupančič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,
 • Tina Vuga, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
  Slavi Krušič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica članice,
 • Dunja Gruntar Golanda, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • mag. Franc Žepič, Ministrstvo za infrastrukturo, član,
 • Nina Baloh, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
  Melita Balaban Mozetič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnica članice,
 • Nataša Anderlič, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 • Milica Kotur, Ministrstvo za kulturo, članica,
  Benjamin Lukšič, Ministrstvo za kulturo, namestnik članice,
 • Anton Harej, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član,
 • Urška Brodar, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, članica,
 • Tina Mlakar, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, članica,
  dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, namestnik članice,
 • Nataša Pavšek, Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje, članica,
  mag. Nataša Bušljeta, Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica članice,
 • dr. Milan Tarman, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, član,
  Maja Semolič Jarc, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, namestnica člana,
 • Andreja Hočevar, Statistični urad Republike Slovenije, članica,
 • Ivana Boštjančič Pulko, Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, članica.