Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Naloge medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:

 • priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
 • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
 • pomoč nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Akcijski načrti

Poročila

Člani

Vlada Republike Slovenije je na 51. redni seji, 25. maja 2023, sprejela sklep o imenovanju nacionalne koordinatorice in članov Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Delovno skupino sestavljajo:

 • Helga Dobrin, nacionalna koordinatorica, vodja delovne skupine, Ministrstvo za notranje zadeve;
 • Suzana Ivanović, namestnica vodje delovne skupine, Ministrstvo za notranje zadeve;
 • Tjaša Škreblin, članica, Ministrstvo za notranje zadeve;
 • mag. Pina Stepan, članica, Ministrstvo za notranje zadeve;
 • Mojca Kraševec, članica, Ministrstvo za notranje zadeve;
 • Anja Mrkalj Kastelic, članica, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije;
 • mag. Ljubomir Režek, član, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava, Policijska akademija;
 • mag. Katarina Štrukelj, članica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov;
 • Peter Pavlin, član, Ministrstvo za pravosodje;
 • Gregor Malec, član, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • mag. Vesna Božović, članica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve;
 • Marjeta Žibert, članica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino;
 • Kaja Spačal, članica, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije;
 • mag. Tjaša Herman, članica, Urad Republike Slovenije za narodnosti;
 • Jasmina Rakita Cencelj, članica, Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
 • Jernej Videtič, član, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve;
 • Damijan Jagodic, član, Ministrstvo za zdravje;
 • dr. Anida Sarajlić, članica, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pri delu delovne skupine sodelujejo:

 • Darja Šlibar, neodvisna zunanja članica, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije;
 • mag. Andrej Eror, neodvisni zunanji član, Državni zbor Republike Slovenije;
 • Polona Kovač, neodvisna zunanja članica, Društvo Ključ;
 • Peter Tomažič, neodvisni zunanji član, Slovenska Karitas;
 • mag. Franci Zlatar, neodvisni zunanji član, Slovenska Filantropija;
 • Margerita Jurkovič, neodvisna zunanja članica, Pravni center za varstvo človekovih pravic;
 • Marko Tanasić, neodvisni zunanji član, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.