GOV.SI

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:

  • priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
  • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
  • pomoč nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Poročila

Akcijski načrti