Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Naloge medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:

 • priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
 • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
 • pomoč nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Akcijski načrti

Poročila

Člani

 • mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve, Nacionalni koordinator TZL, vodja delovne skupine
 • Tjaša Škreblin, Ministrstvo za notranje zadeve, članica
 • mag. Katarina Štrukelj, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, članica
 • mag. Pina Stepan, Ministrstvo za notranje zadeve, članica
 • Tomaž Peršolja, Ministrstvo za notranje zadeve, UKP GPU, član
 • Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, član
 • Gregor Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član
 • Maja Pintar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, članica
 • Marjeta Žibert, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino, članica
 • Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat RS za delo, članica
 • Bojan Vodopivec, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, član
 • mag. Viktor Mlakar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje, član
 • dr. Anida Sarajlić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica
 • Tjaša Herman, Urad RS za narodnosti, članica
 • Lidija Herek, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica

Pri delu delovne skupine sodelujejo

 • Darja Šlibar, Specializirano državno tožilstvo RS, neodvisna zunanja članica
 • mag. Andrej Eror, Državni zbor, neodvisni zunanji član
 • Katjuša Popović, Društvo Ključ, neodvisna zunanja članica
 • mag. Cveto Uršič, Slovenska Karitas, neodvisni zunanji član
 • mag. Franci Zlatar, Slovenska Filantropija, neodvisni zunanji član
 • Margerita Jurkovič, Pravni center za varstvo človekovih pravic, neodvisna zunanja članica
 • Marko Tanasić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, neodvisni zunanji član
Iskalnik