GOV.SI

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Naloge medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:

 • priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
 • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
 • pomoč nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Akcijski načrti

Poročila

Člani

 • mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve, Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, vodja delovne skupine
 • Nina Gregori, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Tomaž Peršolja, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje
 • Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Maja Pintar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Marjeta Žibert, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat za delo
 • Bojan Vodopivec, Finančna uprava
 • Darja Golež, Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje
 • dr. Anida Sarajlić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • mag. Mojca Špec Potočar, Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov
 • Tjaša Herman, Urad za narodnosti
 • Lidija Herek, Urad za komuniciranje
 • Darja Šlibar, Specializirano državno tožilstvo, neodvisna zunanja članica
 • mag. Andrej Eror, Državni zbor, neodvisni zunanji član
 • Društvo Ključ, neodvisni zunanji član
 • Slovenska Karitas, neodvisni zunanji član
 • Slovenska Filantropija, neodvisni zunanji član
 • Pravni center za varstvo človekovih pravic, neodvisni zunanji član
 • Marko Tanasić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Neodvisni, zunanji član
 • Tjaša Škreblin, Ministrstvo za notranje zadev, strokovna sodelavka