Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Naloge medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:

 • priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
 • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
 • pomoč nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Akcijski načrti

Poročila

Člani

Vlada Republike Slovenije je na 20. redni seji, dne 11. junija 2020, sprejela sklep o imenovanju nacionalne koordinatorice in članov Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Člani so:

 • Tina Princes Damjanovič, Ministrstvo za notranje zadeve, nacionalna koordinatorica, vodja delovne skupine,
 • mag. Katarina Štrukelj, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, članica,
 • mag. Pina Stepan, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 • Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, član,
 • Damjan Roškarič, Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, član,
 • Gregor Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 • Maja Pintar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, članica,
 • Marjeta Žibert, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino, članica,
 • Bojan Vodopivec, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, član,
 • mag. Tjaša Herman, Urad Republike Slovenije za narodnosti, članica,
 • Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, članica,
 • Vesna Dolinšek, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje, član,
 • dr. Anida Sarajlić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • Jani Drnovšek, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, član,
 • Tjaša Škreblin, Ministrstvo za notranje zadeve, članica.

Pri delu delovne skupine sodelujejo:

 • Darja Šlibar, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, neodvisna zunanja članica,
 • mag. Andrej Eror, Državni zbor Republike Slovenije, neodvisni zunanji član,
 • Polona Kovač, Društvo Ključ, neodvisna zunanja članica,
 • Peter Tomažič, Slovenska Karitas, neodvisni zunanji član,
 • mag. Franci Zlatar, Slovenska Filantropija, neodvisni zunanji član,
 • Margerita Jurkovič, Pravni center za varstvo človekovih pravic, neodvisna zunanja članica,
 • Marko Tanasić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, neodvisni zunanji član.