Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050

Naloge medresorske delovne skupine so priprava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do 2050, spremljanje izvajanja Strategije 2050 in po potrebi priprava osnutka posodobitve Strategije 2050 vsakih pet let. Medresorska delovna skupina lahko povabi k sodelovanju tudi predstavnike z drugih področij, če je njihovo sodelovanje v medresorski delovni skupini potrebno.

Sestava delovne skupine

Medresorsko delovno skupino bo vodi mag. Katja Buda, direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor.

Skupino sestavljajo še predstavniki:

  • Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Ministrstva za infrastrukturo,
  • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Ministrstva za finance,
  • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
  • Ministrstva za zunanje zadeve,
  • Urada za makroekonomske analize in razvoj,
  • Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.