GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče, št. 35000-11/2013/5 z dne 12. 12. 2013.

Način dela delovne skupine je sestavljen iz sledečega:

  • delovna skupina deluje in usklajuje delovne obveznosti na sestankih in po elektronski pošti,
  • če ni mogoče doseči soglasja med člani delovne skupine, koordinator o tem obvesti ministra za infrastrukturo in prostor,
  • administrativno-tehnična dela opravljajo organi in organizacije za člane, ki jih zastopajo,
  • stroški dela delovne skupine bremenijo organe in organizacije, ki jih člani zastopajo.