Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče

Pristojnosti

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče, št. 35000-11/2013/5 z dne 12. 12. 2013.

Način dela delovne skupine je sestavljen iz sledečega:

  • delovna skupina deluje in usklajuje delovne obveznosti na sestankih in po elektronski pošti,
  • če ni mogoče doseči soglasja med člani delovne skupine, koordinator o tem obvesti ministra za infrastrukturo in prostor,
  • administrativno-tehnična dela opravljajo organi in organizacije za člane, ki jih zastopajo,
  • stroški dela delovne skupine bremenijo organe in organizacije, ki jih člani zastopajo.