Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za Evropske zadeve

Pristojnosti

Delovna skupina za Evropske zadeve je zadolžena za:

  • redno obravnavo odprtih medresorskih vprašanj s področja evropskih zadev,
  • pripravo na Odbor stalnih predstavnikov (COREPER I in COREPER II),
  • obravnavo novih predlogov zakonodajnih in drugih aktov Evropske unije,
  • medresorsko obravnavo pomembnejših predlogov stališč Republike Slovenije do predlogov zakonodajnih in drugih aktov Evropske unije,
  • medresorsko obravnavo predlogov izhodišč Republike Slovenije za zasedanja Sveta in Evropskega sveta,
  • spremljanje in koordiniranje dela delovnih skupin za pripravo odločitev v postopku prejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije,
  • spremljanje in usmerjanje odprtih predsodnih in sodnih postopkov,
  • spremljanje in usmerjanje medinstitucionalnega sodelovanja na področju prevajanja, tolmačenja in terminologije v kontekstu Evropske unije,
  • spremljanje aktualnega dogajanja v institucijah in državah članicah Evropske unije.