Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023

Delovna skupina skrbi za operativno usmerjanje, koordinacijo in vodenje izvajalcev veljavnih ukrepov in nalog pri sanaciji po katastrofalnih poplavah in plazovih avgusta 2023.

Pristojnosti

Delovna skupina:

 • usmerja in sodeluje pri usklajevanju ministrstev ter drugih organov in organizacij pri pripravi zakonskih in podzakonskih podlag za potek učinkovite obnove po poplavah v začetku avgusta 2023;
 • usmerja in spremlja uresničevanje sprejetih sklepov, ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023 ter po potrebi oblikovala predloge za njihovo učinkovito in pravočasno uresničevanje;
 • obravnava odprta vprašanja, povezana z obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023, ki zahtevajo enoten odziv več ministrstev ali drugih organov in organizacij, ter sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi;
 • obravnava pobude in vprašanja pristojnih ministrstev, samoupravnih lokalnih skupnosti in zainteresirane strokovne javnosti, povezana z obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023, ter oblikovala predloge odgovorov nanje;
 • sodeluje s koordinatorjem za vzpostavitev državne tehnične pisarne, strokovno posvetovalno skupino in drugimi institucijami, vključenimi v obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023;
 • sodeluje pri zagotavljanju podatkov in informacij, potrebnih za zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023.

Člani

 • Boštjan Šefic, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, vodja
 • Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
 • Matej Skočir, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor,
 • Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,
 • Bruno Rednak, generalni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje,
 • Natalija Pogorevc, generalna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Tanja Šarabon, vršilka dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo,
 • dr. Darij Krajčič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poleg članov delovne skupine pri izvajanju omenjenih nalog dejavno sodelujejo tudi:

 • Neža Kodre, direktorica direkcije za vode,
 • Janez Polajnar, hidrolog z Agencije za okolje,
 • Branko Podpečan, direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije,
  ter predstavniki:
 • Ministrstva za infrastrukturo,
 • Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • Slovenske vojske,
 • Uprave za zaščito in reševanje,
 • Urada Vlade RS za komuniciranje in
 • Generalnega sekretariata Vlade.

Člani delovne skupine delo v delovni skupini opravljajo v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.