Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Delovna skupina skrbi za operativno usmerjanje, koordinacijo in vodenje izvajalcev veljavnih ukrepov in nalog pri sanaciji po katastrofalnih poplavah in plazovih avgusta 2023.

Pristojnosti

Delovna skupina:

 • usmerja in sodeluje pri usklajevanju ministrstev ter drugih organov in organizacij pri pripravi zakonskih in podzakonskih podlag za potek učinkovite obnove po poplavah v začetku avgusta 2023;
 • usmerja in spremlja uresničevanje sprejetih sklepov, ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023 ter po potrebi oblikuje predloge za njihovo učinkovito in pravočasno uresničevanje;
 • obravnava odprta vprašanja, povezana z obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023, ki zahtevajo enoten odziv več ministrstev ali drugih organov in organizacij, ter sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi;
 • obravnava pobude in vprašanja pristojnih ministrstev, samoupravnih lokalnih skupnosti in zainteresirane strokovne javnosti, povezana z obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023, ter oblikuje predloge odgovorov nanje;
 • sodeluje s koordinatorjem za vzpostavitev državne tehnične pisarne, strokovno posvetovalno skupino in drugimi institucijami, vključenimi v obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023;
 • sodeluje pri zagotavljanju podatkov in informacij, potrebnih za zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo po poplavah v začetku avgusta 2023.

Člani

 • Boštjan Šefic, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, vodja
 • Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
 • Matej Skočir, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor,
 • Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,
 • Bruno Rednak, generalni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje,
 • Natalija Pogorevc, generalna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Tanja Šarabon, vršilka dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo,
 • dr. Darij Krajčič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poleg članov delovne skupine pri izvajanju omenjenih nalog dejavno sodelujejo tudi:

 • Neža Kodre, direktorica direkcije za vode,
 • Janez Polajnar, hidrolog z Agencije za okolje,
 • Branko Podpečan, direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije,
  ter predstavniki:
 • Ministrstva za infrastrukturo,
 • Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • Slovenske vojske,
 • Uprave za zaščito in reševanje,
 • Urada Vlade za komuniciranje in
 • Generalnega sekretariata Vlade.

Ožja delovna skupina je septembra in oktobra 2023 intenzivno spremljala izvrševanje členov, ki se neposredno nanašajo na ljudi in interventne ukrepe na področju vodotokov. Usklajevala je predloge za ukrepe Zakona o obnovi in razvoju. Skupina redno preverja stanje glede izvajanje ukrepov Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Hkrati so se identificirale morebitne vrzeli v obstoječem zakonu in začeli usklajevati predlogi za njegovo spremembo ali dopolnitev. Pregledala je tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in morebitne potrebne dopolnitve ali spremembe obstoječega sistemskega zakona. Resorji so bili pozvani, da pripravijo predloge sprememb, ki so že v fazi zaključnega usklajevanja.

Z zaključkom državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah in zaključkom dela Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se je ožja delovna skupina razširila z operativnimi člani. Razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 je bila ustanovljena 1. septembra 2023 in deluje kot operativna skupina za hitro razrešitev morebitnih težav pri nujnih ukrepih v okviru sanacije, to je odstranitev mulja in naplavin, nadaljnja uporaba gramoza, psihosocialna pomoč, tehnična pomoč fizičnim osebam, sodelovanje s klicnim centrom 114 in podobno.

Člani delovne skupine delo v delovni skupini opravljajo v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.