Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za obravnavo romske problematike

Sestava

Delovna skupina je sestavljena iz osmih predstavnikov državnih organov, štirih predstavnikov občin in štirih predstavnikov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Člani

 • Helga Dobrin, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, predstavnica državnih organov, predsednica;
 • Rok Petje, v. d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, predstavnik državnih organov, namestnik predsednice;
 • dr. Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, predstavnik državnih organov, član;
 • Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavnik državnih organov, član;
 • mag. Miran Gajšek, državni sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor, predstavnik državnih organov, član;
 • Rado Kostrevc, v. d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, predstavnik državnih organov, član;
 • mag. Marko Rusjan, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo, predstavnik državnih organov, član;
 • Manuel Vesel, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve, predstavnik državnih organov, član;
 • Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, predstavnik samoupravnih lokalnih skupnosti, član;
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, predstavnik samoupravnih lokalnih skupnosti, član;
 • Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj, predstavnik samoupravnih lokalnih skupnosti, član;
 • Samo Pogorelc, župan Občine Ribnica, predstavnik samoupravnih lokalnih skupnosti, član;
 • Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, član;
 • Darko Rudaš, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, član;
 • Marjan Hudorovič, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, član;
 • Fatmir Bećiri, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, član.