Skoči do osrednje vsebine

 • V sredo, 29. marca 2023, je v Ljubljani potekalo strokovno predavanje z naslovom »Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih«. Šlo je za sedmo v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) organizira Urad Vlade RS za narodnosti.

 • Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji razpisal naknadne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

 • Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v RS in na podlagi dogovorov, sprejetih na sestankih z izvoljenimi predstavniki romskih skupnosti v občinskih svetih občin, ki so potekali 22. februarja 2023 in 7. marca 2023 v Novem mestu in Murski Soboti, razpisal naknadne volitve predstavnikov romskih skupnosti v občinskih svetih občin v Svet romske skupnosti RS.

Novice

 • Nacionalna platforma za Rome in RomaSam.eu

  V Sloveniji se z ozaveščanjem o pomenu izobraževanja in s podporo mladim v romski skupnosti za doseganje čim višje stopnje izobrazbe že 15 let aktivno ukvarja Romski akademski klub. Gre za edino romsko nevladno organizacijo pri nas, ki združuje in v kateri delujejo visoko izobražene Rominje in Romi.

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

  V ponedeljek, 27. februarja 2023, je v Ljubljani v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) potekala predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki je bil 10. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS številka 17/23.

 • Svet romske skupnosti Republike Slovenije se je konstituiral

  V ponedeljek, 20. februarja 2023, je z začetkom ob 10. uri potekala konstitutivna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, ki jo je na podlagi določb Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji sklical Urad Vlade RS za narodnosti.

 • Nacionalna platforma za Rome

  Urad vlade za narodnosti izvaja projekte Nacionalna platforma za Rome. Namen vseh projektov je krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. 

  Operacijo delno financira Evropska unija, Program za pravice, enakost in državljanstvo.