Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina "okolje" za pripravo odločitev v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije

Pristojnsti

Nalogi delovne skupine sta:

  • usklajevanje odločitev Republike Slovenije do predlogov aktov zakonodajne narave in predlogov odločitev politične narave, o katerih odločajo predstavniki vlad držav članic v institucijah EU, 
  • obravnava vprašanj, povezanih z izvajanjem pravnega reda Evropske unije.