Skoči do osrednje vsebine

Svet za socialno ekonomijo

Politiko razvoja socialnega podjetništva oziroma ekonomije oblikuje Svet za socialno ekonomijo, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Svet zagotavlja usklajevanje politik na področju socialnega podjetništva oziroma ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.

Pristojnosti sveta

Predsednik sveta je minister pristojen za gospodarstvo, turizem in šport. Strokovne in tehnično-administrativne naloge za svet opravlja ministrstvo, pristojno za socialno podjetništvo oziroma socialno ekonomijo.

Svet zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Ključne naloge sveta so:

 • priprava desetletne Strategije razvoja socialne ekonomije,
 • podajanje mnenja k programu ukrepov za izvajanje strategije,
 • spremljanje izvajanja strategije in
 • usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev ukrepov.                                                                                 

Poleg oblikovanja politik razvoja socialnega podjetništva Svet za socialno ekonomijo analizira potrebe razvoja socialnega podjetništva, pripravlja razvojne dokumente, analizira, vrednoti in spremlja izvajanje ukrepov in politik na področju socialnega podjetništva ter spodbuja vključevanje občin v določanje in izvajanje omenjenih politik na lokalni in regionalni ravni.

Člani sveta

Svet sestavlja predsedujoči in 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, šest predstavnikov organizacij socialne ekonomije, en predstavnik reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti, dva predstavnika socialnih partnerjev ter en predstavnik strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije.

Svetu predseduje minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. 

Člani sveta so: 

 • Predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije: Nataša Sax, članica (mag. Saša Leban, namestnica);
 • Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Dan Juvan, član (dr. Sašo Furlan, namestnik);
 • Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Tatjana Buzeti, članica (Maša Žagar, namestnica);
 • Predstavnica Ministrstva za zdravje: dr. Valentina Prevolnik Rupel, članica (Dušan Jošar, namestnik);
 • Predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo: Uroš Vajgl, član (Tina Hočevar, namestnica);
 • Predstavnik Ministrstva za javno upravo: Jure Trbič, član (Mateja Mahkovec, namestnica);
 • Predstavnica Ministrstva za finance: mag. Miranda Groff Ferjančič, članica (mag. Simona Poljanšek, namestnica);
 • Predstavnik Ministrstva za kulturo: Peter Baroš, član (Petra Rihtaršič, namestnica);
 • Predstavnik Ministrstva za zunanje in evropske zadeve: Samuel Žbogar, član (dr. Slobodan Šešum, namestnik);
 • Predstavnica Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj: Vlasta Stojak, članica (Polona Golob, namestnica);
 • Dve predstavnici socialnih podjetij: Mojca Žganec Metelko, članica (Iris Magajna, namestnica) in Barbara Čufer, članica (Mirjana Ivanuša - Bezjak, namestnica);
 • Dva predstavnika zadrug: Petra Peternel, članica (Staša Dabič Perica, namestnica) in Borut Florjančič, član (Jelena Malnar, namestnica);  
 • Predstavnica invalidskih podjetij: mag. Vojka Martinčič, članica (Tomaž Čučnik, namestnik);
 • Predstavnica zaposlitvenih centrov: Marjana Osmani, članica (Andrej Drčar, namestnik);
 • Predstavnica reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti: Helena Turk, članica (Darja Slivnjak, namestnica);
 • Dva predstavnika socialnih partnerjev, na predlog reprezentativnih sindikalnih konfederacij in reprezentativnih delodajalskih organizacij: Maruška Željeznov Seničar, članica (Irena Štamfelj, namestnica) in Blaž Cvar, član (Marjanca Simsič, namestnica);
 • Predstavnica Strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije: Dušanka Lužar Šajt, članica (Borut Osonkar, namestnik).

Program dela Sveta za socialno ekonomijo

Gradiva za seje Sveta za socialno ekonomijo

Dokumenti

Zapisniki in sprejeti sklepi