Skoči do osrednje vsebine

Svet za socialno ekonomijo

Svet je strokovno in posvetovalno telo vlade, ki zanjo opravlja strokovne naloge, zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja socialne ekonomije v Republiki Sloveniji. Njegove naloge so priprava Strategije razvoja socialne ekonomije, podajanje mnenj k programu ukrepov, spremljanje izvajanja strategije in usmerjanje in spremljanje delo izvajalcev ukrepov.

Člani

 1. predstavnik kabineta predsednika vlade: Franc Vesel, član; Andreja Slomšek, namestnica;
 2. predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Tilen Božič član; Mitja Bobnar namestnik; 
 3. predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Damjan Stanonik, član; dr. Darja Majkovič, namestnica;
 4. predstavnica Ministrstva za zdravje: mag. Vlasta Mežek, članica; mag. Romana Reja, namestnica;
 5. predstavnik Ministrstva za okolje in prostor: Aleš Prijon, član; Barbara Radovan, namestnica;
 6. predstavnica Ministrstva za javno upravo: Mojca Ramšak Pešec, članica; Erika Lenčič Stojanovič, namestnica;
 7. predstavnica Ministrstva za finance: mag. Saša Jazbec, članica; mag. Irena Drmaž, namestnica;
 8. predstavnica Ministrstva za kulturo: mag. Petra Culleto, članica; mag. Marjeta Pečarič, namestnica;
 9. predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve: mag. Dobran Božič, član; mag. Iztok Grmek, namestnik;
 10. predstavnica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Nevenka Ribič, članica; Sanja Ajanović Hovnik, namestnica.
 11. dve predstavnici socialnih podjetij: Mojca Žganec Metelko, članica; Iris Magajna, namestnica; Barbara Čufer, članica; Lilijana Brajlih, namestnica;
 12. dva predstavnika zadrug: Karolina Babič, članica; Petra Peternel, namestnica; Peter Vrisk, član; Bogdan Štepec, namestnik;  
 13. predstavnica invalidskih podjetij: mag. Vojka Martinčič, članica; Tatjana Brumnič-Smrekar, namestnica;
 14. predstavnica zaposlitvenih centrov: Magdalena Justin, članica; Dorotej Čuček, namestnik;
 15. predstavnica reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti: Helena Turk, članica; Darja Slivnjak, namestnica;
 16. dva predstavnika socialnih partnerjev, na predlog reprezentativnih sindikalnih konfederacij in reprezentativnih delodajalskih organizacij: Maruška Željeznov Seničar, članica; Irena Štamfelj, namestnica; Branko Meh, član; Marjanca Simsič, namestnica.
 17. predstavnica Strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije: Dušanka Lužar Šajt, članica; Borut Osonkar, namestnik.
Iskalnik