Skoči do osrednje vsebine

Svet za vključevanje tujcev

Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge:

 • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
 • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
 • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Člani sveta za vključevanje tujcev

 • mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve
  predsednik / 11.4.2019
 • Nataša Potočnik, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnica predsednika / 11.4.2019
 • Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  član / 11.4.2019
 • mag. Dušan Lužar, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
  član / 11.4.2019
 • dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
  član / 11.4.2019
 • mag. Petra Culetto, Ministrstvo za kulturo
  član / 11.4.2019
 • Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije
  član
 • Tanja Hodnik, Združenje mestnih občin Slovenije
  član
 • Dalibor Jugović, predstavnik migrantov
  član
 • Julija Mesarič, predstavnica migrantov
  član
 • Sonja Šarac, predstavnica migrantov
  član
 • Franci Zlatar, nevladne organizacije
  član
Iskalnik