Skoči do osrednje vsebine

Svet za vključevanje tujcev

Naloge

Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge:

  • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
  • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
  • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.