Skoči do osrednje vsebine

Svet za vključevanje tujcev

Naloge

Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge:

  • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
  • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
  • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Člani sveta za vključevanje tujcev

  • predsednica mag. Katarina Štrukelj, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
  • namestnik predsednice dr. Štefan Šumah, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
  • dr. Božo Predalič, Ministrstvo za notranje zadeve,
  • Cveto Uršič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Damir Orehovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Ignacija Fridl Jarc, Ministrstvo za kulturo.