Skoči do osrednje vsebine

Svet za nacionalno varnost

Naloge

Svet za nacionalno varnost svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri:

  • sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
  • pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti,
  • usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
  • pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije, ki se nanašajo na nacionalno varnost, 
  • ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
  • daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na področju nacionalne varnosti,
  • daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.