Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje

Državni zbor je marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Resolucija), ki načrtuje urejanje področja duševnega zdravja do leta 2028.

Resolucija vzpostavlja upravljavske strukture za strokovno vodenje, interdisciplinarno in medinstitucionalno koordinacijo, spremljanje in evalvacijo izvajanja Resolucije. Na vrhu upravljavskih struktur bo na nacionalni ravni deloval Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje, ki bo vladno posvetovalno telo pri nadzoru in upravljanju Resolucije. V njem bodo zastopani predstavniki ministrstev, predstavniki nacionalnih strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževanja, predstavniki izvajalcev, strokovnih združenj in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja s statusom humanitarne organizacije.