Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje

Državni zbor je marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Resolucija), ki načrtuje urejanje področja duševnega zdravja do leta 2028.

Resolucija vzpostavlja upravljavske strukture za strokovno vodenje, interdisciplinarno in medinstitucionalno koordinacijo, spremljanje in evalvacijo izvajanja Resolucije. Na vrhu upravljavskih struktur bo na nacionalni ravni deloval Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje, ki bo vladno posvetovalno telo pri nadzoru in upravljanju Resolucije. V njem bodo zastopani predstavniki ministrstev, predstavniki nacionalnih strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževanja, predstavniki izvajalcev, strokovnih združenj in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja s statusom humanitarne organizacije.

Člani

Predstavniki ministrstev

 • Janez Poklukar, minister za zdravje, predsednik sveta,
 • Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član sveta,
 • Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, član sveta,
 • Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, član sveta;

Predstavniki nacionalnih strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževanja

 • Blanka Kores Plesničar, predstavnica Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo, članica sveta,
 • Katja Kobilšek Guna, predstavnica Razširjenega strokovnega kolegija za otroško in mladostniško psihiatrijo, članica sveta,
 • Anica Prosnik Domjan, predstavnica Razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo, članica sveta,
 • Nataša Uranker, predstavnica Razširjenega strokovnega kolegija za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, članica sveta,
 • Radivoje Pribaković Brinovec, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, član sveta,
 • Matej Vinko, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, član sveta,
 • Mojca Z. Dernovšek, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, članica sveta,
 • Jožica Maučec Zakotnik, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, članica sveta,
 • Andreja Rafaelič, predstavnica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, članica sveta,
 • Biserka Lep, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, članica sveta;

Predstavniki izvajalcev, strokovnih združenj in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja s statusom humanitarne organizacije

 • Bojan Zalar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, član sveta,
 • Tamara Polanič, predstavnica Zdravstvenega doma Murska Sobota, članica sveta,
 • Vladimira Tomšič, predstavnica Zdravstvenega doma Sevnica, članica sveta,
 • Tomaž Lenart, predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, član sveta,
 • Andreja Štepec, predstavnica nevladnih organizacij uporabnikov, članica sveta,
 • Edo Pavao Belak, predstavnik nevladnih organizacij svojcev, član sveta,
 • Suzana Oreški, predstavnica nevladnih organizacij izvajalcev storitev, članica sveta.