Skoči do osrednje vsebine

Svet vlade za poravnave

Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) v 32. členu določa, da v primeru spora o sklenitvi sporazuma v predhodnem postopku med državnim odvetnikom in zastopanim subjektom mnenje poda Svet vlade za poravnave, katerega sestavljajo trije člani (predstavnik Državnega odvetništva Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za pravosodje in predstavnik Ministrstva za finance), ki jih Vlada Republike Slovenije imenuje za pet let. Člani sveta imajo po enega namestnika, za katerega veljajo enaki pogoji kot za člana, ki ga nadomešča.

Člani sveta

  • Helena Kodele Rupnik, Državno odvetništvo RS, članica,
  • Mojca Ivančič Jelačin, Državno odvetništvo RS, namestnica,
  • Saša Jazbec, Ministrstvo za finance, članica,
  • Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance, namestnica,
  • Evelin Pristavec Tratar, Ministrstvo za pravosodje, članica,
  • Mojca Lobnik, Ministrstvo za pravosodje, namestnica.