Skoči do osrednje vsebine

Svet Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

Pristojnosti

Svet je odgovoren za pripravo ukrepov za usklajeno delovanje ministrstev in njihovih organov, različnih služb, agencij in drugih organizacij, ki pripravljajo in izvajajo različne vidike varovanja ali so za to odgovorne, in za usklajevanje dejavnosti v zvezi z varovanjem na predlog ministra, pristojnega za promet.

Za celovito zagotovitev varnosti mednarodnega civilnega letalstva je treba zagotoviti tudi njegovo varovanje pred nezakonitimi dejanji, kot je npr. terorizem. Slednje je treba zagotoviti tako na podlagi predpisov Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), kot tudi na podlagi Uredbe št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva.

Varovanje v letalstvu namreč pomeni kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih virov, namenjenih varovanju v civilnem letalstvu pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varovanje civilnega letalstva. Glede na področja in pristojnosti različnih državnih organov, ki pri tem sodelujejo, je potrebno njihovo usklajeno delovanje.

Člani

 • Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, predsednik
 • Andrej Petelin, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo infrastrukturo, namestnik predsednika,
 • Franc Kangler, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Uroš Lampret, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo,
 • Andrej Jurič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Janez Stušek, direktor, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
 • brigadir Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Generalštab Slovenske vojske, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Jaroš Britovšek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Obveščevalno varnostna služba, Ministrstvo za obrambo,
 • Rok Marolt, direktor, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, član,
 • Dragana Todorović, podsekretarka, Sektor za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo infrastrukturo, članica, ki pa opravlja tudi naloge sekretarja Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva,
 • predstavnik Ministrstva za javno upravo ter
 • predstavnik Urada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.