Skoči do osrednje vsebine

Svet Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

Svet je odgovoren za pripravo ukrepov za usklajeno delovanje ministrstev in njihovih organov, različnih služb, agencij in drugih organizacij, ki pripravljajo in izvajajo različne vidike varovanja ali so za to odgovorne, in za usklajevanje dejavnosti v zvezi z varovanjem na predlog ministra, pristojnega za promet.

Za celovito zagotovitev varnosti mednarodnega civilnega letalstva je treba zagotoviti tudi njegovo varovanje pred nezakonitimi dejanji, kot je npr. terorizem. Slednje je treba zagotoviti tako na podlagi predpisov Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), kot tudi na podlagi Uredbe št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva.

Varovanje v letalstvu namreč pomeni kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih virov, namenjenih varovanju v civilnem letalstvu pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varovanje civilnega letalstva. Glede na področja in pristojnosti različnih državnih organov, ki pri tem sodelujejo, je potrebno njihovo usklajeno delovanje.

Člani

  • Nina Mauhler mag., državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, predsednica,
  • Damjan Horvat, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za infrastrukturo, namestnik predsednice,
  • Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
  • Miloš Bizjak, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član,
  • Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
  • Rajko Kozmelj, direktor, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, član,
  • Generalmajorka mag. Alenka Ermenc, načelnica Generalštaba slovenske vojske, Generalštab slovenske vojske, Ministrstvo za obrambo, članica,
  • Dejan Matijevič, generalni direktor, Obveščevalno varnostna služba, Ministrstvo za obrambo, član,
  • Rok Marolt, direktor, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, član,
  • Dragana Todorović, podsekretarka, Sektor za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo infrastrukturo, članica, ki pa opravlja tudi naloge sekretarja Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva.
Iskalnik