Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima naslednje naloge:

 •  spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo,
 • obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področja, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
 • obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
 • obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.

Sestava

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima 26 članov:

 • predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
 • predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje,
 • predstavnik Ministrstva za kulturo,
 • predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • predstavnik Ministrstva za zdravje,
 • predstavnik Ministrstva za finance,
 • predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo,
 • predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor,
 • predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport,
 • predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,
 • predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo,
 • predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost,
 • predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino,
 • predstavnik študentskega sveta Univerze v Ljubljani,
 • predstavnik študentskega sveta Univerze v Mariboru,
 • predstavnik študentskega sveta Univerze na Primorskem,
 • predstavnik študentskega sveta Univerze v Novi Gorici,
 • predstavnik študentskega sveta Nove univerze,
 • predstavnik študentskega sveta Univerze v Novem mestu,
 • predstavnik študentov samostojnih visokošolskih zavodov in
 • pet predstavnikov Študentske organizacije Slovenije.

Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije.

Mandat članov sveta traja štiri leta.