Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima naslednje naloge:

 •  spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo,
 • obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področja, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
 • obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
 • obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.

Sestava

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima 20 članov:

 • dva predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • predstavnik Ministrstva za kulturo,
 • predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • predstavnik Ministrstva za zdravje,
 • predstavnik Ministrstva za finance,
 • predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
 • predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,
 • predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze na Primorskem,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici in
 • pet predstavnikov Študentske organizacije Slovenije.

Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije.

Mandat članov sveta traja štiri leta.

Člani

 • dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
  predsednik 
 • Jernej Štromajer
  član na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
 • predstavnik Ministrstva za kulturo
  član 
  mag. Bojan Kurež,
  namestnik člana na predlog Ministrstva za kulturo 
 • Tilen Božič
  član na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 • Jana Jenko
  članica na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 • Tanja Mate
  članica na predlog Ministrstva za zdravje 
  Mirjana Ranzinger
  namestnica članice na predlog Ministrstva za zdravje 
 • Saša Jazbec
  članica na predlog Ministrstva za finance 
  Anja Pirnar
  namestnica članice na predlog Ministrstva za finance 
 • Brigita Rajšter Vranović
  članica na predlog Ministrstva za okolje in prostor 
 • Valentin Orešek
  član na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 • Bojan Žlender
  član na predlog Ministrstva za infrastrukturo 
 • Tin Kampl
  član na predlog Urada Republike Slovenije za mladino 
 • Laura Koudela
  članica na predlog Študentskega sveta Univerze v Ljubljani 
 • Jošt Beguš
  član na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru 
 • Gregor Gulič
  član na predlog Študentskega sveta Univerze na Primorskem 
 • Franci Novak
  član na predlog Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici 
 • Jaka Trilar
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije 
 • Žiga Pirš
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije 
 • Klemen Peran
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije 
 • Nina Plank
  članica na predlog Študentske organizacije Slovenije 
 • Jure Ciglar
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije 
 • Poslovnik

  Dokumentacije | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport