GOV.SI

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima sledeče naloge:

 •  spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo,
 • obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področja, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
 • obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
 • obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.

Člani sveta vlade

 • dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
  predsednik / 14. 2. 2019
 • Jernej Štromajer
  član na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport / 14. 2. 2019
 • predstavnik Ministrstva za kulturo
  član / 14. 2. 2019
  mag. Bojan Kurež,
  namestnik člana na predlog Ministrstva za kulturo / 14. 2. 2019
 • Tilen Božič
  član na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti / 14. 2. 2019
 • Jana Jenko
  članica na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / 14. 2. 2019
 • Tanja Mate
  članica na predlog Ministrstva za zdravje / 14. 2. 2019
  Mirjana Ranzinger
  namestnica članice na predlog Ministrstva za zdravje / 14. 2. 2019
 • Saša Jazbec
  članica na predlog Ministrstva za finance / 14. 2. 2019
  Anja Pirnar
  namestnica članice na predlog Ministrstva za finance / 14. 2. 2019
 • Brigita Rajšter Vranović
  članica na predlog Ministrstva za okolje in prostor / 14. 2. 2019
 • Valentin Orešek
  član na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo / 14. 2. 2019
 • Bojan Žlender
  član na predlog Ministrstva za infrastrukturo / 14. 2. 2019
 • Tin Kampl
  član na predlog Urada Republike Slovenije za mladino / 14. 2. 2019
 • Laura Koudela
  članica na predlog Študentskega sveta Univerze v Ljubljani / 14. 2. 2019
 • Jošt Beguš
  član na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru / 14. 2. 2019
 • Gregor Gulič
  član na predlog Študentskega sveta Univerze na Primorskem / 14. 2. 2019
 • Franci Novak
  član na predlog Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici / 14. 2. 2019
 • Jaka Trilar
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 14. 2. 2019
 • Žiga Pirš
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 14. 2. 2019
 • Klemen Peran
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 14. 2. 2019
 • Nina Plank
  članica na predlog Študentske organizacije Slovenije / 14. 2. 2019
 • Jure Ciglar
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 14. 2. 2019