Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima naslednje naloge:

 •  spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo,
 • obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področja, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
 • obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
 • obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.

Sestava

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ima 20 članov:

 • dva predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • predstavnik Ministrstva za kulturo,
 • predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • predstavnik Ministrstva za zdravje,
 • predstavnik Ministrstva za finance,
 • predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
 • predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,
 • predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze na Primorskem,
 • predstavnik Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici in
 • pet predstavnikov Študentske organizacije Slovenije.

Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije.

Mandat članov sveta traja štiri leta.

Člani

 • prof. dr. Simona Kustec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Mitja Slavinec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Mitja Iršič, Ministrstvo za kulturo,
 • Mateja Ribič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (namestnica: Mojca Pršina)
 • Mirjana Nikolovska, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje (namestnica: Mirjana Ranzinger),
 • mag. Kristina Šteblaj, Ministrstvo za finance,
 • mag. Brigita Rajšter Vranović, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Maruša Baus, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • mag. Dolores Kores, Urad RS za mladino,
 • Aleksander Milićević, Študentski svet Univerze v Ljubljani,
 • Teja Štrukelj, Študentski svet Univerze v Mariboru,
 • Taja Pajmon Rak, Študentski svet Univerze na Primorskem,
 • Urban Makorič, Študentski svet Univerze v Novi Gorici,
 • Andrej Pirjevec, Študentska organizacija Slovenije,
 • Klemen Petek, Študentska organizacija Slovenije,
 • Dejan Glazer, Študentska organizacija Slovenije,
 • Jure Ciglar, Študentska organizacija Slovenije,
 • Marike Grubar, Študentska organizacija Slovenije.