Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji opravlja naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja, zahteve in predloge, ki jih svetu predložijo subjekti interesnega organiziranja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji;
 • obravnava in sprejema stališča do predlogov odločitev Vlade Republike Slovenije in ministrstev, ki se nanašajo na tematike obravnavanih narodov;
 • spremlja in ocenjuje spoštovanje in uresničevanje pravic pripadnikov naštetih narodnih skupnosti v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, z določbami osamosvojitvenih dokumentov ter Ustave Republike Slovenije;
 • spremlja sprejemanje in izvajanje ukrepov za ohranjanje, razvoj in spodbujanje etnične in narodne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti, predvsem za:
  • izražanje, ohranjanje in razvoj elementov identitete, t. j. vere, kulture in jezika,
  • dostop do medijev in ustvarjanje lastne produkcije v jezikih naštetih narodnih skupnosti,
  • možnosti za ustrezno organiziranost in delovanje,
  • možnosti neoviranih stikov z matičnim narodom,
  • daje pobude in predloge za sprejemanje nadaljnjih ukrepov in aktivnosti za spodbujanje, razvoj in ohranitev etnične in narodnostne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti,
  • prepoznava načine za izboljšanje participacije pripadnikov naštetih narodnih skupnosti,
  • pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo, daje pobude na področju izobraževanja, osveščanja in raziskovanja;
 • pripravlja poročila o svojem delu, s katerimi enkrat letno seznanja Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.

Članstvo

Postopek ustanovitve novega sveta je v teku.