GOV.SI

Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji opravlja naslednje naloge:

  • obravnava vprašanja, zahteve in predloge, ki jih Svetu predložijo subjekti interesnega organiziranja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji,
  • obravnava in sprejema stališča do predlogov odločitev vlade in ministrstev, ki se nanašajo na tematike obravnavanih narodov,
  • spremlja in ocenjuje spoštovanje in uresničevanje pravic pripadnikov naštetih narodnih skupnosti v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, z določbami osamosvojitvenih dokumentov ter Ustave Republike Slovenije,
  • spremlja sprejemanje in izvajanje ukrepov za ohranjanje, razvoj in spodbujanje etnične in narodne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti, predvsem za izražanje, ohranjanje in razvoj elementov identitete, t.j. vere, kulture in jezika, dostop do medijev in ustvarjanje lastne produkcije v jezikih naštetih narodnih skupnosti, možnosti za ustrezno organiziranost in delovanje, možnosti neoviranih stikov z matičnim narodom,
  • daje pobude in predloge za sprejemanje nadaljnjih ukrepov in aktivnosti za spodbujanje, razvoj in ohranitev etnične in narodnostne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti,
  • prepoznava načine za izboljšanje participacije pripadnikov naštetih narodnih skupnosti pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo,
  • daje pobude na področju izobraževanja, osveščanja in raziskovanja,
  • pripravlja poročila o svojem delu, s katerimi enkrat letno seznanja Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.