GOV.SI

Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja sledeče naloge:

  • spremlja in ocenjuje stanje ter daje mnenja in pobude v zvezi z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • prispeva k izboljšanju sodelovanja pri zagotavljanju varstva na vseh področjih,
  • pri preventivi, pripravljenosti, odzivu na nesreče in pri odpravljanju posledic nesreč,
  • sodeluje pri oblikovanju sistemskih normativnih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • prispeva k ozaveščanju javnosti o pomenu preventive in krepitve odpornosti na nesreče,
  • sodeluje z drugimi delovnimi telesi s sorodnih področij in si prizadeva za doseganje sinergij,
  • z namenom vključevanja širše javnosti organizira javne posvete o tematiki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • sodeluje pri mednarodnih aktivnostih, povezanih z uresničevanjem Hjoškega okvirnega načrta in s platformami drugih držav.