Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja sledeče naloge:

  • spremlja in ocenjuje stanje ter daje mnenja in pobude v zvezi z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • prispeva k izboljšanju sodelovanja pri zagotavljanju varstva na vseh področjih,
  • pri preventivi, pripravljenosti, odzivu na nesreče in pri odpravljanju posledic nesreč,
  • sodeluje pri oblikovanju sistemskih normativnih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • prispeva k ozaveščanju javnosti o pomenu preventive in krepitve odpornosti na nesreče,
  • sodeluje z drugimi delovnimi telesi s sorodnih področij in si prizadeva za doseganje sinergij,
  • z namenom vključevanja širše javnosti organizira javne posvete o tematiki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • sodeluje pri mednarodnih aktivnostih, povezanih s cilji Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč za obdobje od 2015 do 2030.