Skoči do osrednje vsebine

Za izvajalce zdravstvene dejavnosti

Na Ministrstvu za zdravje sproti prilagajamo in dopolnjujemo navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Navodila izvajalcem zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sproti objavlja in prilagaja navodila za izvajalce zdravstvenih storitev.

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo smernice za postopno odprtje muzejev, galerij in knjižnic in podrobnejše smernice za postopno odprtje knjižnic.

Zaščitna oprema in zagotavljanje čiščenja prostorov

 • Standardi za osebno varovalno opremo

  Da bo osebna varovalna oprema za zdravstvo in osebno rabo, ki bo izdelana v Slovenija, ustrezna, smo objavili nabor tistih standardov, ki jih je pri izdelavi treba upoštevati.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Standardi za ventilatorje

  Da bodo ventilatorji za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov, ki bodo izdelani v Sloveniji, ustrezni, smo objavili nabor tistih standardov, ki jih je pri izdelavi treba upoštevati.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Standardi osebne varovalne opreme pri obravnavi pacientov s COVID-19 v zdravstvenih zavodih

  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Navodila za sterilizacijo mask za zdravstvene ustanove

  Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo navodila za sterilizacijo mask, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, saj večina mask sodi v skupino materiala za enkratno uporabo.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Priporočila za zagotavljanje ustreznega čiščenja prostorov v zdravstvenih ustanovah in drugih ustanovah, v katerih so nastanjeni oskrbovanci

  Ministrstvo za zdravje je pripravilo priporočila v zvezi s čiščenjem prostorov v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše občane in drugih ustanovah, v katerih so nastanjeni oskrbovanci, saj predstavlja kritično točko pri obvladovanju širjenja nalezljivih bolezni.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje

Organizacija zdravstvenega sistema

Obravnava bolnikov

Nujna medicinska pomoč

Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi

Ginekologija in porodništvo

Psihiatrična dejavnost

 • Izvajanje pedopsihiatričnih storitev

  Razširjeni strokovni kolegij za otroško in mladostniško psihiatrijo je pripravil navodila za izvajanje pedopsihiatrične obravnave otrok in mladostnikov za področje ambulantne dejavnosti v okviru bolnišnic in dela v bolnišnicah.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Fizioterapevtska dejavnost

 • Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti

  Ministrstvo za zdravje je na podlagi priporočil, ki jih je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije, sprejelo navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19. Navodila in priporočila so namenjena vodstvu zavodov in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevtom v zasebni praksi v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Zobozdravstvene storitve

Pediatrija

Fizioterapevtske dejavnosti v času COVID-19

 • Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času COVID-19

  Ministrstvo za zdravje je na podlagi priporočil, ki jih je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije, sprejelo navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi COVID-19. Navodila in priporočila so namenjena vodstvu zavodov in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevtom v zasebni praksi v času začasnih ukrepov zaradi COVID-19.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Rehabilitacija

 • Priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM)

  Razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je v sodelovanju z Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri SZD ter Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom (URI-Soča) pripravil priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM), in sicer za ambulantno dejavnost, delo na akutnih bolniških oddelkih, rehabilitacijskih bolniških oddelkih in v naravnih zdraviliščih.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje

Zdravila

 • Uporaba NSAR v času epidemije COVID-19

  Mnenje Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana glede varne uporabe NSAR pri COVID-19 in odgovori na pogosta vprašanja (lajšanje bolečine – kronični in drugi bolniki; v katerih primerih imajo NSR prednost pred paracetamolom).
  Mnenja, pojasnila in odgovori | Ministrstvo za zdravje

Varovanje zdravja delavcev

 • Izključitev ranljivih skupin delavcev iz proizvodnje

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in šport je pripravil priporočila za izključitev delavcev iz proizvodnje, kjer niso zagotovljeni protiepidemski pogoji.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje
 • Ukrepi za varovanje zdravja delavcev

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa sta pozvala specialiste medicine dela, da delodajalcem posredujejo konkretna navodila glede zagotavljanja varnih delovnih razmer in zapisala tudi nekaj priporočil, kako zagotoviti varovanje zdravja delavcev.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
Iskalnik