Skoči do osrednje vsebine

Za izvajalce zdravstvene dejavnosti

Na Ministrstvu za zdravje sproti prilagajamo in dopolnjujemo navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Navodila izvajalcem zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sproti objavlja in prilagaja navodila za izvajalce zdravstvenih storitev.

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo smernice za postopno odprtje muzejev, galerij in knjižnic in podrobnejše smernice za postopno odprtje knjižnic.

Sklep o izvajanju mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanje virusa v odpadnih vodah

Testiranje pacientov na SARS-CoV-2

Nujna medicinska pomoč

Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi

Predlogi in dopisi Razširjenih strokovnih kolegijev in strokovnih združenj

Ginekologija in porodništvo

Psihiatrična dejavnost

 • Izvajanje pedopsihiatričnih storitev

  Razširjeni strokovni kolegij za otroško in mladostniško psihiatrijo je pripravil navodila za izvajanje pedopsihiatrične obravnave otrok in mladostnikov za področje ambulantne dejavnosti v okviru bolnišnic in dela v bolnišnicah.
  Navodila

Fizioterapevtska dejavnost

 • Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti

  Ministrstvo za zdravje je na podlagi priporočil, ki jih je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije, sprejelo navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19. Navodila in priporočila so namenjena vodstvu zavodov in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevtom v zasebni praksi v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19.
  Navodila

Zobozdravstvene storitve

Pediatrija

 • Navodila za odvzem brisov pri otrocih

  Zaradi spremenjene epidemiološke slike, odprtja šol in vrtcev nujno, da vsakega otroka, že ob najmanjših simptomih COVID-19, napotimo na odvzem brisa na SARS-CoV-2. Testiranje otrok je pomembno tudi z vidika zagotavljanja čim manj motenega procesa šolanja in varstva, saj dokaz prebolele okužbe s SARS-CoV-2 hkrati odpravi potrebo po karanteni otroka.
  Navodila
 • Izvajanje preventivnih programov na področju pediatrije

  Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil predlog za izvajanje preventivnih programov na področju pediatrije (cepljenje, porodnišnice).
  Smernice in priporočila

Rehabilitacija

 • Priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM)

  Razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je v sodelovanju z Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri SZD ter Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom (URI-Soča) pripravil priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM), in sicer za ambulantno dejavnost, delo na akutnih bolniških oddelkih, rehabilitacijskih bolniških oddelkih in v naravnih zdraviliščih.
  Smernice in priporočila

Zdravila

 • Uporaba NSAR v času epidemije COVID-19

  Mnenje Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana glede varne uporabe NSAR pri COVID-19 in odgovori na pogosta vprašanja (lajšanje bolečine – kronični in drugi bolniki; v katerih primerih imajo NSR prednost pred paracetamolom).
  Mnenja, pojasnila in odgovori

Varovanje zdravja delavcev

 • Izključitev ranljivih skupin delavcev iz proizvodnje

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in šport je pripravil priporočila za izključitev delavcev iz proizvodnje, kjer niso zagotovljeni protiepidemski pogoji.
  Smernice in priporočila
 • Ukrepi za varovanje zdravja delavcev

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa sta pozvala specialiste medicine dela, da delodajalcem posredujejo konkretna navodila glede zagotavljanja varnih delovnih razmer in zapisala tudi nekaj priporočil, kako zagotoviti varovanje zdravja delavcev.
  Navodila