Skoči do osrednje vsebine

Za izvajalce zdravstvene dejavnosti

Na Ministrstvu za zdravje sproti prilagajamo in dopolnjujemo navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Naloge strokovne svetovalne skupine so:

 • pripravlja strokovne podlage, mnenja in predloge za ukrepe za potrebe Ministrstva za zdravje in Vlade Republike Slovenije,
 • preveri strokovno utemeljenost ukrepov iz odlokov Vlade Republike Slovenije oziroma odredb Ministrstva za zdravje ob upoštevanju strokovnih razlogov pri čemer predlaga, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, se jih spremeni oziroma odpravi,
 • redno spremlja in poroča ministru o epidemiološkem stanju,
 • pripravlja in podaja stališča na dokumente Ministrstva za zdravje in se nanašajo na ukrepe za obvladovanje COVID-19,
 • po potrebi izdela priporočila, navodila, predloge v zvezi z aktivnostmi na področju obvladovanja COVID-19,
 • opravljanje drugih nalog po presoji ministra.

V Strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se imenujejo:

 • dr. Mateja Logar, UKCL, vodja,
 • Irena Grmek Košnik, UKC Ljubljana, članica,
 • Lucija Mak Uhan, UKC Ljubljana, članica,
 • dr. Bojana Beović, ZZZS, članica,
 • Simona Repar Bornšek, ZD Ljubljana, članica,
 • dr. Miroslav Petrovec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, član,
 • Tjaša Žohar Čretnik, NLZOH, članica,
 • Milan Krek, NIJZ, član,
 • dr. Nina Gorišek Miksić, UKC Maribor, članica,
 • dr. Matjaž Jereb, zaposlen v UKCL, član. 

Vodja strokovne svetovalne skupine lahko po potrebi na sejo vabi tudi predstavnike. Ministrstva za zdravje in druge deležnike, katerih prisotnost je, glede na predmet obravnave na seji, potrebna. Za koordinatorja bolnišničnih kapacitet se imenuje Robert Carotta, zaposlen v SB Jesenice.

Navodila izvajalcem zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sproti objavlja in prilagaja navodila za izvajalce zdravstvenih storitev.

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo smernice za postopno odprtje muzejev, galerij in knjižnic in podrobnejše smernice za postopno odprtje knjižnic.

Zaščitna oprema in zagotavljanje čiščenja prostorov

 • Standardi in priporočila za nabavo in uporabo osebne varovalne opreme, ki se uporablja v zdravstvu in socialnem varstvu

  Za zagotovitev kakovostne osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu smo objavili nabor standardov in priporočil, ki so jih pripravili strokovnjaki SPOBO UKCL.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Standardi za ventilatorje

  Da bodo ventilatorji za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov, ki bodo izdelani v Sloveniji, ustrezni, smo objavili nabor tistih standardov, ki jih je pri izdelavi treba upoštevati.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Standardi osebne varovalne opreme pri obravnavi pacientov s COVID-19 v zdravstvenih zavodih

  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Navodila za sterilizacijo mask za zdravstvene ustanove

  Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo navodila za sterilizacijo mask, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, saj večina mask sodi v skupino materiala za enkratno uporabo.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Priporočila za zagotavljanje ustreznega čiščenja prostorov v zdravstvenih ustanovah in drugih ustanovah, v katerih so nastanjeni oskrbovanci

  Ministrstvo za zdravje je pripravilo priporočila v zvezi s čiščenjem prostorov v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše občane in drugih ustanovah, v katerih so nastanjeni oskrbovanci, saj predstavlja kritično točko pri obvladovanju širjenja nalezljivih bolezni.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje
 • Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

  Ministrstvo za zdravje

Organizacija zdravstvenega sistema

Testiranje pacientov na SARS-CoV-2

Nujna medicinska pomoč

Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi

Predlogi in dopisi Razširjenih strokovnih kolegijev in strokovnih združenj

Ginekologija in porodništvo

Psihiatrična dejavnost

 • Izvajanje pedopsihiatričnih storitev

  Razširjeni strokovni kolegij za otroško in mladostniško psihiatrijo je pripravil navodila za izvajanje pedopsihiatrične obravnave otrok in mladostnikov za področje ambulantne dejavnosti v okviru bolnišnic in dela v bolnišnicah.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Fizioterapevtska dejavnost

 • Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti

  Ministrstvo za zdravje je na podlagi priporočil, ki jih je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije, sprejelo navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19. Navodila in priporočila so namenjena vodstvu zavodov in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevtom v zasebni praksi v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Zobozdravstvene storitve

Pediatrija

 • Navodila za odvzem brisov pri otrocih

  Zaradi spremenjene epidemiološke slike, odprtja šol in vrtcev nujno, da vsakega otroka, že ob najmanjših simptomih COVID-19, napotimo na odvzem brisa na SARS-CoV-2. Testiranje otrok je pomembno tudi z vidika zagotavljanja čim manj motenega procesa šolanja in varstva, saj dokaz prebolele okužbe s SARS-CoV-2 hkrati odpravi potrebo po karanteni otroka.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje
 • Izvajanje preventivnih programov na področju pediatrije

  Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil predlog za izvajanje preventivnih programov na področju pediatrije (cepljenje, porodnišnice).
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje

Rehabilitacija

 • Priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM)

  Razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je v sodelovanju z Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri SZD ter Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom (URI-Soča) pripravil priporočila za izvajanje storitev fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM), in sicer za ambulantno dejavnost, delo na akutnih bolniških oddelkih, rehabilitacijskih bolniških oddelkih in v naravnih zdraviliščih.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje

Zdravila

 • Uporaba NSAR v času epidemije COVID-19

  Mnenje Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana glede varne uporabe NSAR pri COVID-19 in odgovori na pogosta vprašanja (lajšanje bolečine – kronični in drugi bolniki; v katerih primerih imajo NSR prednost pred paracetamolom).
  Mnenja, pojasnila in odgovori | Ministrstvo za zdravje

Varovanje zdravja delavcev

 • Izključitev ranljivih skupin delavcev iz proizvodnje

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in šport je pripravil priporočila za izključitev delavcev iz proizvodnje, kjer niso zagotovljeni protiepidemski pogoji.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zdravje
 • Ukrepi za varovanje zdravja delavcev

  Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa sta pozvala specialiste medicine dela, da delodajalcem posredujejo konkretna navodila glede zagotavljanja varnih delovnih razmer in zapisala tudi nekaj priporočil, kako zagotoviti varovanje zdravja delavcev.
  Navodila | Ministrstvo za zdravje

Zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave

V skladu s 54. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21), se bo zagotavljalo zdravstveno nego, fizioterapijo in delovno terapijo osebam (v nadaljnjem besedilu: podaljšana obravnava), ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje.

Namen zagotavljanja podaljšane obravnave je podpora osebam, ki so pred koronavirusno boleznijo samostojno funkcionirale v domačem okolju, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju pa se še niso okrepile do te mere, da bi z razpoložljivimi storitvami v skupnosti, lahko ponovno samostojno živele na svojem domu.

Cilj podaljšane obravnave je pacientom, ki so preboleli koronavirusno bolezen, omogočiti storitve zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije in jih podpreti, da v največji meri razvijejo potencial za samostojno življenje in se vrnejo v domače okolje.

Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 41/21).

Javni poziv kandidatom za izvajanje aktivnosti za zagotavljanje podaljšane obravnave