Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji smo prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili 4. marca 2020. Epidemiološko situacijo spremljamo z okrepljenim testiranjem, glede na število okuženih pa sprejemamo in prilagajamo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa med nami.

Vlada je 19. oktobra 2020 razglasila epidemijo nalezljive bolezni covid-19 na območju celotne Slovenije. Razglasitev epidemije velja do vključno 15. junija 2021.

Kaj povečuje tveganje okužbe?

Bistveni dejavniki tveganja širjenje okužbe so (1) zaprt prostor, (2) čas, ki ga preživimo z drugimi, (3) gostota ljudi in neupoštevanje varnostne razdalje, (4) kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

Najpogostejši znaki za sum okuženosti

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19, ki se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Novi koronavirus se med ljudmi širi predvsem kapljično, s kapljicami sline ob kihanju in kašljanju. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, manj od 1,5 metra oddaljenosti.

Oboleli v osamitev oziroma izolacijo

Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, osebni zdravnik odredi ukrep osamitve oziroma izolacije. To pomeni, da ne sme zapuščati svojega bivališča, omejiti mora stike z drugimi osebami ter dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Bolnik je v času izolacije v bolniškem staležu.

Socialno distanciranje

Osebi, ki je bila v stiku z okuženo osebo v času njegove kužnosti, se priporoča socialno distanciranje. Visoko tvegani so predvsem stiki med družinskimi člani, med katerimi je možnosti za prenos novega koronavirusa največ.

Socialno distanciranje je priporočilo in ne obveza, saj osebi ni odrejen bolniški stalež. Priporoča se, da v dogovoru z delodajalcem nekaj časa delo opravlja od doma. V primeru, da dela ne more opravljati od doma, naj se čim bolj pozorno samoopazuje in preneha z delom ob prvem pojavu bolezenskih znakov. Priporoča se, da se ne druži z osebami izven skupnega gospodinjstva, na javnih krajih pa dosledno ohranja medosebno razdaljo dveh metrov.

Karantena na domu

V osamitev oziroma izolacijo je napotena obolela oseba. V karanteno na domu pa je napotena zdrava oseba, za katero se sumi, da je bila v visoko tveganem stiku z obolelo osebo.

Oseba, ki je bila v tesnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s koronavirusom, ali po prihodu iz tujine (iz države na rdečem seznamu), omeji svoje stike z drugimi ljudmi. To pomeni, da zdrava oseba preživlja karanteno na domu - se samoosami na stalnem, začasnem ali drugem naslovu. Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega stika oziroma od prihoda v Slovenijo. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja okužbe. 

Zaposleni za čas karantene na domu prejmejo nadomestilo dohodka (podrobnejše informacije o pridobitvi potrdila za delodajalca in višini nadomestila).

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Država ima za pojav nalezljivih bolezni, ki pomeni veliko grožnjo javnemu zdravju, izdelan Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (v nadaljevanju Državni načrt), ki vsebuje natančne protokole ukrepanja in je namenjen utečenemu delovanju vseh ključnih deležnikov na državni ravni.

Državni načrt se sproži, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na celotnem območju ali delu Slovenije. V tem primeru je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Hkrati s sprožitvijo Državnega načrta se sprožijo tudi regijski načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in reševanja na ogroženih območjih.

Predlog za sprožitev Državnega načrta poda minister za zdravje, odločitev o aktiviranju načrta pa sprejme poveljnik Civilne zaščite.

Povezane vsebine

  • Okužba s SARS-CoV-2 pri živalih

    Službe v javnem zdravstvu in veterinarske službe, vključno z veterinarji praktiki, sodelujejo z uporabo pristopa Eno zdravje pri izmenjavi informacij, predvsem ob sumu ali potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri živalih, za izvedbo ocene tveganja, kadar je bila oseba, ki je zbolela za COVID-19, v stiku s hišnimi ljubljenčki ali drugimi živalmi.

  • Kampanja covid -19 - Nalezimo se dobrih navad

    Smo v času hitrejšega širjenja virusa covid -19, a širjenje lahko omilimo z osnovnimi higienskimi ukrepi, nošenjem maske in spoštovanjem distance.

Zakonodaja, ki omogoča razglasitev epidemije