Skoči do osrednje vsebine

Cepljenje je varen in učinkovit način zaščite pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi. Pred uvedbo rutinskega cepljenja otrok, so bile nalezljive bolezni glavni vzrok smrti na globalni ravni, s cepljenjem pa nam je z leti uspelo mnoge nalezljive bolezni omejiti in povsem izkoreniniti.

S cepljenjem zaščitimo sebe in druge

Čeprav so trenutno nekatere nalezljive bolezni v Sloveniji zelo redke ali se sploh ne pojavljajo, bi lahko manjše število necepljenih ljudi povzročilo njihovo vrnitev, kot se v zadnjih letih dogaja v nekaterih evropskih državah, kjer se srečujejo v velikim številom zbolelih za ošpicami in njihovimi posledicami.

S cepljenjem proti nalezljivim boleznim zato ne zaščitimo le sebe, temveč posredno zaščitimo tudi druge (kolektivna zaščita) ter tako zaustavimo širjenje teh bolezni. To je posebej pomembno za tiste, ki zaradi zdravstvenih razlogov (na primer osnovne bolezni, ki je nezdružljiva s cepljenjem), ne morejo biti cepljeni.

Varnost cepljenja

Po oceni strokovnjakov je za posameznika tveganje, da bo utrpel okvaro zaradi cepljenja, bistveno manjše od tveganja, ki bi ga zanj predstavljala sama bolezen, ki bi lahko povzročila hujše posledice kot samo cepljenje.

Odločitve za uporabo cepiv temeljijo na rezultatih raziskav in izkušenj o koristih, ki jih cepljenje prinaša za posameznika in populacijo. Pred dovoljenjem za množično uporabo morajo cepiva skozi številna testiranja, varnost in učinkovitost cepiva pa se spremljata ves čas uporabe. V vseh fazah preizkušanj je varnost cepiva dosledno nadzorovana. Dokaze za varnost in učinkovitost vseh cepiv z dovoljenjem za uporabo v Sloveniji preverita Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije (JAZMP) in Evropska agencija za zdravila (EMA). Postopki za pridobivanje dovoljenja za množično cepljenje z določenim cepivom lahko trajajo več let. 

Tako kot vsak medicinski poseg pa cepljenje poleg velikih koristi spremlja tudi določeno tveganje. Možni so neželeni učinki, ki jih v Sloveniji spremljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

Program cepljenja

Vzdrževanje visoke precepljenosti ciljne populacije je ključnega pomena za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Optimalna zaščita zahteva precepljenost ciljne populacije nad 95 %, zato si države prizadevamo za ohranjanje visokega deleža cepljene populacje. V Evropi smo pri preprečevanju nalezljivih bolezni s cepljenjem zelo uspešni, saj večina Evropejcev ceni prednosti cepljenja in se cepi skladno s strokovnimi priporočili. 

V Sloveniji program cepljenja, ki ga letno pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, v obliki pravilnika pa ga sprejme minister za zdravje, zagotavlja cepljenje proti številnim nalezljivim boleznim vsem otrokom in mladostnikom, pa tudi odraslim in starostnikom z različnimi zdravstvenimi indikacijami za cepljenje.

Obvezno in neobvezno cepljenje

V Sloveniji so obvezna cepljenja sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se ta financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna.

Obvezno cepljenje otrok

Koledar rednih cepljenj predšolskih in šolskih otrok je na voljo  v knjižici Cepljenj otrok (NIJZ) 

Neobvezno brezplačno cepljenje otrok, deklic in odraslih

Program cepljenja in zaščite z zdravili omogoča določenim ciljnim skupinam cepljenje, ki je brezplačno, saj se stroški zanj krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ).

  • V letu 2015 se je v Sloveniji pričelo izvajati neobvezno cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za predšolske otroke. Cepljenje je sestavljeno iz treh odmerkov in se lahko opravi ob sistematskem pregledu otroka sočasno z ostalimi cepljenji. V prvem letu starosti otroci dobijo 2 odmerka konjugiranega cepiva (na primer hkrati s prvim in drugim odmerkom ali s prvim in tretjim odmerkom 5-valentnega cepiva), v drugem letu starosti pa še en odmerek (praviloma hkrati s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam). 
  • Prav tako se cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) izvaja kot neobvezno in je brezplačno na voljo deklicam v 6. razredu osnovne šole od leta 2015 naprej. Za lažjo odločitev je NIJZ pripravil vsebine o cepljenju proti HPV. 
  • V letu 2019 se širi nacionalni program cepljenja tudi na ceplkjenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Brezplačno cepljenje bo na voljo izbrani starostni skupini odraslih, starih 49 let, in otrok, starih 3 leta.