Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za zdravje področje minimalnih sanitarno zdravstvene pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju dejavnosti higienske nege zaradi varovanja zdravja ljudi pred nalezljivimi bolezni, ki nastanejo v vzročni zvezi s to dejavnostjo, urejamo s Pravilnikom o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti . 

Dejavnosti higienske nege obsegajo:

 • frizerske in brivske dejavnosti,
 • kozmetične dejavnosti (ličenja, manikure, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanja dlak in za vse druge postopke, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih),
 • dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vse druge postopke, ki se izvajajo v salonih za nego telesa),
 • pedikure,
 • dejavnosti piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov.

Opravljanje dejavnosti higienske nege

Nosilci dejavnosti higienske nege so pri njihovem načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev higienske nege (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Za izvajanje dejavnosti higienske nege je odgovorna pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Dobra higienska praksa

Dejavnost se mora izvajati v skladu z dobro higiensko prakso. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati izvajanje dobre higienske prakse, ki obsega:

 • zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev,
 • vzdrževanje opreme in pribora,
 • čiščenje,
 • razkuževanje,
 • usposabljanje osebja in
 • ravnanje z odpadki.