Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za izvajanje okoljskih presoj

V okviru Strategije usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) in presoj vplivov na okolje (PVO) poteka izobraževanje deležnikov, ki sodelujejo v postopkih CPVO in PVO. Namen izobraževanja je izboljšati kakovost okoljskih presoj. To je pogoj, da lahko Republika Slovenija v programskem obdobju 2014-2020 črpa evropska sredstva.

Modul 1: Vsebinjenje v postopku PVO (EIA Screening)

Modul 2: Vključevanje klimatskih sprememb v postopke CPVO in PVO (Integration of Climate Change into SEA/EIA)

Modul 3: Evropske direktive (EU Directives)