Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Naslov: Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 80 02

E-naslov: gp.drsi@gov.si

Odgovorna oseba: Ljiljana Herga, direktorica

Datum prve objave kataloga: 8. 1. 2004

Datum zadnje spremembe: 18. 12. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=51

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Direkcija za infrastrukturo opravljamo naloge, ki so potrebne za nemoteno gradnjo, vzdrževanje ter varstvo glavnih in regionalnih cest ter vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja. Prav tako gradimo, obnavljamo in vzdržujemo javno železniško infrastrukturo.

Z aktivnostmi, ki jih izvajamo, prispevamo k izboljšanju prevoznosti, zagotavljanju prometne varnosti, dostopnosti ter uporabnosti, s tem pa pripomoremo k gospodarskemu in prostorskemu razvoju občin in države, ob enem pa zmanjšujemo obremenitve naravnega in bivalnega okolja.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Oddelek za finance in planiranje - področje železniške infrastrukture
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
02 234 14 21
gp.drsi@gov.si

Oddelek za upravno poslovanje
Mirjana Bezjak, vodja
Tržaška 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 14
gp.drsi@gov.si

Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv
Anton Švigelj, vodja
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 37
gp.drsi@gov.si

Sektor za finance
mag. Mihaela Dovč, vodja
Tržaška 19, 1000 Ljubljana
01 478 81 27
gp.drsi@gov.si

Sektor za gospodarske javne službe
mag. Suzana Habjanič Gorše, vodja
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
02 234 14 21
gp.drsi@gov.si

Sektor za investicije v ceste
Tomaž Willenpart, vodja
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 83
gp.drsi@gov.si

Sektor za investicije v železnice
mag. Dejan Jurkovič, vodja
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
02 234 14 21
gp.drsi@gov.si

Sektor za planiranje
Alojzij Boh, vodja
Tržaška 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 04
gp.drsi@gov.si

Sektor za upravljanje cest
Gordana Grahek, vodja
Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana
01 478 80 21
gp.drsi@gov.si

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost
Karmen Praprotnik, vodja po pooblastilu
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 60
gp.drsi@gov.si

Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo
Irena Zore Willenpart, vodja
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 98
gp.drsi@gov.si

Služba za javna naročila - cestna infrastruktura
Barbara Kotar, vodja
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 34
gp.drsi@gov.si

Služba za javna naročila - železniška infrastruktura
mag. Suzana Šnajder, vodja
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
02 234 14 21
gp.drsi@gov.si

Služba za pravne in splošne zadeve
Majda Pachole Skubic, vodja
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 14
gp.drsi@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Andreja Belec Vrhovec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Silvo Drole

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Gordana Grahek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Ljiljana Herga

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


mag. Dejan Jurkovič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


David Novak

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Majda Pachole Skubic

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Irena Prelec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


mag. Manja Velkavrh

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Tomaž Willenpart

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Irena Zore Willenpart

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja se najpogosteje nanašajo na področja izgradnje sistema GSM-R, izgradnje 2. tira železniške proge Divača–Koper ter sanacijskih ukrepov za odpravo prekomernega hrupa zaradi železniškega prometa.


Katalogi informacij javnega značaja