Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za železnice opravljamo naloge v zvezi z gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture ter sodelujemo pri pripravi državnih programov razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture, pa tudi pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov na področju železnic in javnega potniškega prometa

Pripravljamo strokovne podlage za umeščanje železniške infrastrukture v prostor ter sodelujemo pri postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja. Načrtujemo, pripravljamo in vodimo investicije v javno železniško infrastrukturo ter nadziramo izvajanje projektov na tem področju.

V okviru Oddelka za gospodarske javne službe, ki deluje znotraj sektorja, organiziramo opravljanje nalog, vezanih na opravljanje gospodarskih javnih služb vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa.

Oddelek sektorja

 • Oddelek za gospodarske javne službe

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

  Kopitarjeva ulica 5
  2000 Maribor


  mag. Suzana Habjanič
  vodja

Področje dela

 • Železniška infrastruktura

  Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1.207,7 kilometrov železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

 • Varnost v železniškem prometu

  Varnost v železniškem prometu ureja Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP), ki določa tudi pogoje za zagotovitev varnega in urejenega železniškega prometa.
  Varnost v železniškem prometu je tudi pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico tudi vpliv na varnost v cestnem prometu.

Projekti

Iskalnik