Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za železnice opravljamo naloge v zvezi z gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture ter sodelujemo pri pripravi državnih programov razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture, pa tudi pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov na področju železnic in javnega potniškega prometa.

Pripravljamo strokovne podlage za umeščanje železniške infrastrukture v prostor ter sodelujemo pri postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja. Načrtujemo, pripravljamo in vodimo investicije v javno železniško infrastrukturo ter nadziramo izvajanje projektov na tem področju.

Projekti

Področje dela

  • Železniška infrastruktura

    Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1207,7 kilometra železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

  • Varnost v železniškem prometu

    Varnost je najpomembnejši vidik železniškega prometa. Prizadevamo si, da zagotavljamo varno in urejeno železniško infrastrukturo, varen železniški promet pa je obenem pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico vpliv tudi na varnost v cestnem prometu.

Pomembnejši dokumenti