Skoči do osrednje vsebine

V Službi za pravne in splošne zadeve izvajamo pravna opravila v zvezi z vzdrževanjem, obnovo, rekonstrukcijo in gradnjo infrastrukture, ki je v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo, izvajamo upravna opravila oziroma postopke v skladu z ustreznimi zakonskimi pooblastili ter pripravljamo strokovne podlage za predpise s področja infrastrukture. Izvajamo tudi strokovno-tehnična, pisarniška in pomožna opravila zaradi zagotavljanja pogojev za nemoteno poslovanje organizacijskih enot v direkciji in vodimo upravne postopke na prvi stopnji v zadevah v zvezi z urejanjem delovnega razmerja.

V sektorju deluje tudi Oddelek za upravno poslovanje, v katerem izvajamo naloge na področju upravnega poslovanja, dela z dokumentiranim gradivom, vodimo arhiv tekoče zbirke, določamo klasifikacije in signiranje vhodne pošte ter zagotavljamo pisarniško poslovanje.

Oddelek službe

 • Oddelek za upravno poslovanje

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

  Tržaška 19
  1000 Ljubljana


  Mirjana Bezjak
  vodja

Iskalnik