GOV.SI

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost izvajamo dejavnosti s področja rednega vzdrževanja in varstva glavnih in regionalnih cest ter državnih kolesarskih poti ter sklop nalog in opravil iz naslova prometne varnosti. Delo v sektorju je razdeljeno na naslednja glavna področja: redno vzdrževanje, upravljanje s prometom, prometna varnost in tehnično urejanje prometa ter upravljanje in varstvo cest.

Naše poslanstvo je skrb za varnost in prevoznost državnih cest in kolesarskih poti skozi celo leto ter uvedba izboljšav na cestnem omrežju iz naslova upravljanja s prometom in prometno varnostjo.