Skoči do osrednje vsebine

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost izvajamo dejavnosti s področja rednega vzdrževanja in varstva glavnih in regionalnih cest ter državnih kolesarskih poti ter sklop nalog in opravil iz naslova prometne varnosti.

Delo v sektorju je razdeljeno na ta glavna področja: redno vzdrževanje, upravljanje prometa, prometna varnost in tehnično urejanje prometa ter upravljanje in varstvo cest.

Naše poslanstvo je skrb za varnost in prevoznost državnih cest in kolesarskih poti vse leto ter uvedba izboljšav na cestnem omrežju iz naslova upravljanja prometa in prometne varnosti.

Storitve sektorja

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Izpostavljeni dokumenti