Skoči do osrednje vsebine

V sektorju vodimo projekte investicij na področju glavnih in regionalnih cest ter kolesarskega omrežja. V okviru vodenja projektov izvajamo dejavnosti s področij umeščanja objektov v prostor, izdelave projektne in investicijske dokumentacije, urejanja premoženjskopravnih zadev, pridobivanja upravnih dovoljenj in mnenj, izvedbe gradbenih in drugih za izvedbo gradnje potrebnih del ter spremljanja objektov v času garancijske dobe.

V vseh stopnjah dejavnosti ob zakonskih določilih posebno pozornost namenjamo uporabi pravil stroke, okolju prijaznih tehnologij, metodologij in sredstev za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje ter komuniciranju z zainteresirano javnostjo in lokalnimi skupnostmi.

Vodenje investicij je znotraj sektorja razdeljeno na projekt sever, projekt zahod, projekt jug in projekt vzhod. Projekte geotehnika, objekti, kolesarske povezave in okolje izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.