GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorju vodimo projekte investicij na področju glavnih in regionalnih cest ter kolesarskega omrežja. V okviru izvedbe izvajamo umeščanje cest, cestnih odsekov in cestnih objektov v prostor, izdelujemo projektno in investicijsko dokumentacijo, urejamo pravno premoženjske zadeve, pridobivamo upravna dovoljenja in mnenja za izvedbo gradbenih del ter spremljamo objekte v času garancijske dobe.

V vseh fazah aktivnosti ob zakonskih določilih posebno pozornost posvečamo uporabi pravil stroke, okolju prijaznih tehnologij, metodologij in sredstev za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje ter komuniciranju z zainteresirano javnostjo in lokalnimi skupnostmi.

Vodenje investicij je znotraj sektorja razdeljeno na Projekt sever, Projekt zahod, Projekt jug in Projekt vzhod. Projekte geotehnika, objekti, kolesarske povezave in okolje pa izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Področja dela

  • Cestna infrastruktura

    V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin. Takšno ureditev smo v Sloveniji določili po zgledu evropskih držav.

Storitev sektorja

Naziv Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo