Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju - RAZVELJAVLJEN

Rok za prijavo je potekel.

Sprememba Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Ministrstvo za javno upravo je objavilo spremembo Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju. Z razpisom želimo okrepiti demokratične vrednote in aktivno državljanstvo. S to spremembo neporabljena sredstva pri 1. odpiranju namenjamo sofinanciranju 4-letnih programov dobro razvitih nevladnih organizacij (sklop E2), ki delujejo na področju varstva in razvoja demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Sklop E je sicer edini sklop v predmetnem javnem razpisu, kjer nadaljnji roki odpiranja niso predvideni. Hkrati s to spremembo omogočamo prenos neporabljenih sredstev na druge sklope tudi pri 2. in 3. odpiranju.

V okviru Sklopa A ministrstvo podpira sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2). V okviru Sklopa B ministrstvo podpira sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije. V okviru Sklopa C ministrstvo podpira sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij. V okviru Sklopa D ministrstvo podpira sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1) ali nacionalni ravni (D2). V okviru Sklopa E ministrstvo podpira financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2).

Skupno je v okviru razpisa na voljo 10.645.000,00 evrov sredstev za sofinanciranje, pri čemer je na voljo pri 1. roku odpiranja (2023) 6.898.000,00 evrov sredstev, pri 2. roku odpiranja (2024) 1.906.000,00 evrov sredstev in pri 3. roku odpiranja (2025) 1.841.000,00 evrov sredstev.

Ob 1. roku odpiranja prejetih vlog na Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju je strokovna komisija ugotovila, da je na nekatere sklope prispelo manj vlog oziroma predlogov projektov, kot je bilo pričakovano. Obratno velja za Sklop E2, kjer je prispelo bistveno več vlog, kot je bilo pričakovano. Poudarjamo, da je zgolj pri Sklopu E predviden le 1 rok odpiranja. Zato smo pripravili spremembo javnega razpisa z namenom prenosa ostanka sredstev iz 1. roka odpiranja iz Sklopov A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 na Sklop E2. Hkrati s to spremembo javnega razpisa omogočamo prenos neporabljenih sredstev na druge sklope tudi pri 2. in 3. odpiranju.

Sprememba Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju je bila objavljena v Uradnem listu 28. 7. 2023.

Namen javnega razpisa

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo

  • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
  • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
  • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Javni razpis je razdeljen na več SKLOPOV:

  • SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)
  • SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije
  • SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij
  • SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (D1, D2)
  • SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2).

Za SKLOPE A, B, C in D je predvidenih več rokov odpiranja (2023, 2024, 2025). Za SKLOP E je predviden en rok odpiranja (2023).

Dokumentacija

Vprašanja in pojasnila

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju« (Polona Šega).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani.

Ministrstvo bo organiziralo informativne delavnice za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na tej spletni strani.

Vrednost razpisa: 10.645.000,00 EUR

Vir financiranja: Sklad za razvoj nevladnih organizacij