Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo

  • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
  • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
  • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Javni razpis je razdeljen na več SKLOPOV:

  • SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)
  • SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije
  • SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij
  • SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (D1, D2)
  • SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2).

Za SKLOPE A, B, C in D je predvidenih več rokov odpiranja (2023, 2024, 2025). Za SKLOP E je predviden en rok odpiranja (2023).

Dokumentacija

Vprašanja in pojasnila

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju« (Polona Šega).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani.

Ministrstvo bo organiziralo informativne delavnice za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na tej spletni strani.

Vrednost razpisa: 10.645.000,00 EUR

Vir financiranja: Sklad za razvoj nevladnih organizacij