Skoči do osrednje vsebine

Velike zveri v Sloveniji so medved, volk in ris. Vse tri so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi predpisi Evropske unije. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi.

Velike zveri sodijo med karizmatične vrste, za mnoge so simbol neokrnjene narave.

V naravi velike zveri vidimo le redko, saj se praviloma umaknejo človeku. Risa običajni obiskovalci gozdov ne opazijo ali pa le izjemoma. Tudi volk se človeku izogiba. Srečanj z medvedom je nekoliko več, neprijetno se lahko končajo zlasti, če gre za srečanje z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti ali pa medveda razdraži sprehajalčev pes, ki ni na povodcu.

Zavarovane vrste

Medved in volk sta bila v prvi polovici 20. stoletja zaradi lova in škode, ki jo povzročata zlasti kmetom, tako ogrožena, da so ju nato zavarovali s predpisi o lovstvu in predpisi o ohranjanju narave. Ris je na začetku 20. stoletja v Sloveniji izumrl, vnovič so ga naselili lovci leta 1973.

S predpisi o varstvu narave so medved, volk in ris zavarovani od leta 1993. Ukrepi varstva so bili uspešni in številčnost medvedov ter volkov se v Sloveniji povečuje.

Ohranitveno stanje medvedje in volčje populacije v Sloveniji je ugodno, risu pa grozi spet grozi izumrtje.

Koliko jih je in kje živijo? Po ocenah strokovnjakov je leta 2017 pri nas na površini slabe polovice območja Slovenije živelo od 700 do 900 medvedov.

Medved

Medved | Avtor: Andrej Hudoklin

1 / 3
Graf populacijske dinamike medveda v Sloveniji od leta 1998 do leta 2018

Vir: Jerina K. in sod. 2018. Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for the period 1998-2018. Action C5. (Poročilo projekta LIFE DINALP BEAR). | Avtor: Klemen Jerina in Ester Polaina

Razširjenost medveda v letu  2018 na zemljevidu Slovenije

Razširjenost medveda v Sloveniji 2018 | Avtor: (Vir: LIFE DINALP BEAR)

Strokovnjaki na podlagi štetja ocenjujejo, da je bilo volkov leta 2018 v Sloveniji okrog 88 (všteti so tudi volkovi v čezmejnih tropih), pretežno se jih zadržuje v Sloveniji okrog 75. Razširjeni so predvsem v jugozahodnem delu Slovenije (Kočevsko, Notranjska, Trnovski gozd).

Številčnost risov upada, ocenjujejo, da jih je bilo leta 2018 v Sloveniji le še od 10 do 20 odraslih živali.

Vse tri zveri za svoj obstoj v naravi potrebujejo velike površine. Medved na dan prehodi do nekaj deset kilometrov, njegovo območje aktivnosti pa dosega do več sto kvadratnih kilometrov. Volčji trop lahko v eni noči prepotuje do 70 km. Risov domači okoliš je velik od od 100 do 1800 km2.

Medved in volk se pretežno hranita s tem, kar najdeta v gozdu, zaideta pa tudi na pašnike in v bližino vasi, kamor ju privabijo zlasti nezavarovane črede, čebelnjaki in odpadki.

Gibanje medveda blizu naselij

Gibanje medveda blizu naselij: medvedka z dvema mladičema se je premikala od vasi do vasi in iskala hrano dobesedno med hišami - na vrtovih in v sadovnjakih. Prikazane so lokacije medvedke, spremljane z GPS-telemetrijo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR

Če velike zveri povzročijo škodo - četudi je bilo premoženje ustrezno varovano in so lastniki ravnali kot dobri gospodarji – Agencija RS za okolje izplača odškodnino. Število letnih škodnih primerov se je po letu 2010 zmanjšalo, saj v Sloveniji vse več sredstev in naporov vlagamo tudi v preventivne ukrepe za zaščito premoženja ter v osveščanje ljudi o sobivanju z velikimi zvermi. V letu 2019 je bilo za škodo po rjavemu medvedu izplačanih 138.884,20 EUR in za škodo po volku 244.656,33 EUR. O odškodninah lahko pridobite podrobnejše informacije na Agenciji za okolje.

V Sloveniji si prizadevamo za sobivanje človeka z medvedom in z volkom tako, da uvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka škod in ozaveščamo obiskovalce narave. Konflikti med človekom ter medvedom in volkom so namreč ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu velikih zveri.

Upravljanje medveda, volka in risa zahteva za vsako vrsto drugačen način. Ta upošteva lastnosti vrste, njen način življenja, velikost populacije ter način razmnoževanja in delovanja.

Upravljanje medveda in volka v Sloveniji zajema tudi odvzem. Tega vsako leto s predpisom določi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Odvzem risa ni dovoljen.

Priporočila za izogibanje konfliktom z velikimi zvermi

Kmetom so na voljo ukrepi v okviru kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP). V sklopu Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri so jim na voljo subvencije za varovanje z elektroograjami in elektromrežami, pastirji in pastirskimi psi. Nakup sredstev za odvračanje škod sofinancira tudi Agencija RS za okolje.

Projekti za velike zveri