Skoči do osrednje vsebine

Velike zveri v Sloveniji so medved, volk in ris. Vse tri so zavarovane s predpis Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske Unije. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi.

Velike zveri sodijo med karizmatične vrste, za mnoge so simbol neokrnjene narave.

V naravi velike zveri redko vidimo, saj se praviloma človeku umaknejo. Risa običajni obiskovalci gozdov ne opazijo, ali le izjemoma. Tudi volk se človeku izogiba. Srečanj z medvedom je nekoliko več, neprijetno se lahko končajo zlasti, če gre za srečanje z medvedko in mladči, če sprehajalec medveda preseneti ali pa medveda razdraži sprehajalčev pes, ki ni na povodcu.

Zavarovane vrste. Medved in volk sta bila v prvi polovici 20. stoletja zaradi lova in škode, ki jo povzročata zlasti kmetom, tako ogrožena, da so ju nato zavarovali s predpisi o lovstvu in s predpisi o ohranjanju narave. Ris je v začetku 20. stoletja v Sloveniji izumrl, ponovno so ga naselili lovci leta 1973.

S predpisi o varstvu narave so zavarovani od leta 1993. Ukrepi varstva so bili uspešni in številčnost medvedov in volkov se v Sloveniji povečuje.

Ohranitveno stanje medvedje in volčje populacije v Sloveniji je ugodno, risu pa grozi ponovno grozi izumrtje.

Koliko jih je in kje živijo? Po ocenah strokovnjakov je leta 2017 pri nas živelo 700 do 900 medvedov, živečih na površini slabe polovice območja Slovenije.

Medved | Avtor Andrej Hudoklin

1 / 3

Vir: Jerina K. in sod. 2018. Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for the period 1998-2018. Action C5. (Poročilo projekta LIFE DINALP BEAR). | Avtor Klemen Jerina in Ester Polaina

Razširjenost medveda v Sloveniji 2018 | Avtor (Vir: LIFE DINALP BEAR)

Strokovnjaki na podlagi štetja ocenjujejo, da je bilo volkov leta 2018 v Sloveniji okrog 88 (tu so všteti tudi volkovi v čezmejnih tropih), pretežno se jih zadržuje v Sloveniji okrog 75. Razširjeni so predvsem v jugozahodnem delu Slovenije (Kočevska, Notranjska, Trnovski gozd).

Številčnost risov upada, ocenjujejo, da živi leta 2018 le še 10 do 20 odraslih živali.

Vse tri zveri za svoj obstoj v naravi potrebujejo velike površine. Medved na dan prehodi do nekaj deset kilometrov, njegovo območje aktivnosti pa dosega do več sto kvadratnih kilometrov. Volčji trop lahko v eni noči prepotuje do 70 km. Risov domači okoliš je velik od od 100 km2 do 1800 km2.

Medved in volk se prvenstveno hranita s tem, kar najdeta v gozdu, zaideta pa tudi na pašnike in v bližino vasi, kamur jo privabijo zlasti nezavarovane črede, čebeljnjaki in odpadki.

Gibanje medveda blizu naselij: medvedka z dvema mladičema se je premikala od vasi do vasi in iskala hrano dobesedno med hišami - na vrtovih in v sadovnjakih. Prikazane so lokacije medvedke, spremljane z GPS telemetrijo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR

Če velike zveri povzročijo škodo - kljub temu da je bilo premoženje ustrezno varovano in so lastniki ravnali kot dobri gospodarji – Agencija RS za okolje izplača odškodnino. Število letnih škodnih primerov se je po letu 2010 zmanjšalo, saj v Sloveniji vse več sredstev in naporov vlagamo tudi v preventivne ukrepe za zaščito premoženja in v osveščanje ljudi o sobivanju z velikimi zvermi. V letu 2017 je bila vrednost škodnih primerov , ki jih je povzročil medved, 222.121,06  EUR in ocenjena vrednost škod po volku 155.324,76 EUR.

Več o odškodninah - ARSO

V Sloveniji si prizadevamo za sobivanja človeka z medvedom in z volkom tako, da uvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka škod in osveščamo obiskovalce narave. Konflikti med človekom ter medvedom in volkom so namreč ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu velikih zveri.

Upravljanje z medvedom, volkom in risom zahteva za vsako vrsto drugačen pristop. Ta upošteva njene lastnosti, način življenja, velikost populacije, način razmnoževanja in delovanja.

Upravljanje medveda in volka v Sloveniji zajema tudi odvzem. Tega vsako leto s predpisom določi Ministrstvo za okolje in prostor. Odvzem risa ni dovoljen.

Projekti za velike zveri