Skoči do osrednje vsebine

Ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali

V Sloveniji so ogroženi petina višjih vrst rastlin, več kot štiri petine vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica vrst sesalcev.

Varovanje ogroženih vrst

V Sloveniji vse rastline, živali in glive prosto živečih vrst varuje zakon, ki prepoveduje, da bi rastline ali živali namerno brez opravičljivega razloga uničili ali poškodovali. Nadalje prepoveduje, da bi vrste iztrebili ali ogrozili njihov obstoj.

Živali prostoživečih vrst ni dovoljeno imeti v ujetništvu (na primer kot hišne ljubljenčke), če bivalne razmere in oskrba niso ustrezni.

Ptica Čebelar pred votlino

Čebelar | Avtor: Hrvoje Oršanič

1 / 3
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Trgovanje

Kdor trguje z živimi živalmi prosto živečih živalskih vrst, jim mora zagotoviti ustrezne bivalne razmere in oskrbo ter voditi evidenco o nabavi in prodaji živali.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Zavarovane vrste

Ogrožene vrste so tiste vrste, katerih obstoj je v nevarnosti. Katere vrste so ogrožene, je navedeno v rdečem seznamu, ki ga določa predpis. Zanje veljajo strožja pravila. Tiste vrste rastlin in živali, ki so najbolj ogrožene ali so mednarodno varovane, so zavarovane s posebnimi predpisi: zavarovane rastlinske vrste, zavarovane živalske vrste.

V Sloveniji je zavarovanih 71 rastlinskih vrst, 15 rodov in ena družina ter 389 živalskih vrst, 34 redov in 17 rodov. Ker so s predpisom zavarovani poleg vrst tudi celotni rodovi, redovi in celo ena družina, je število zavarovanih vrst odvisno tudi od taksonomskega stanja v določenem času, kakor tudi poznavanja o pojavljanju vrst. Vendar to zagotavlja, da je neka vrsta zavarovana, tudi, če jo v Sloveniji na novo odkrijejo ali preimenujejo neko obstoječo vrsto v drugo oziroma nek takson razpade v več novih taksonov.

Škoda na premoženju

Če zavarovana vrsta živali povzroči škodo na premoženju ljudi, je zanjo odgovorna država. Lastniki morajo kot dobri gospodarji narediti vse potrebno, da svoje premoženje obvarujejo pred nastankom škode. Če do škode kljub temu pride, država izplača odškodnino. 

Strategije in akcijski načrti za ogrožene in zavarovane vrste