Skoči do osrednje vsebine

Če želimo ohraniti čim bolj neokrnjeno naravo, moramo preprečevati posege, ki bi lahko uničili, poškodovali ali bistveno spremenili lastnosti, zaradi katerih jo želimo ohraniti. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi, ki je pri tem ključnega pomena, ima dvojno nalogo: naravovarstveni nadzorniki po eni strani ugotavljajo kršitve in oglobijo storilce, po drugi strani pa škodo v naravnem okolju preprečujejo tudi s svetovanjem, informiranjem in ozaveščanjem ljudi.

Naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki

Nadzorniki opazujejo in spremljajo stanje v naravi, opozarjajo na varstvene režime in ugotavljajo kršitve predpisov. Za svoje delo so posebej usposobljeni in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za ohranjanje narave. Imajo izkaznico in uniformo z znakom.

Naravovarstveni nadzorniki lahko ustavijo voznika, od njega zahtevajo dokumente  in/ali zasežejo vozila na motorni pogon in zasežejo predmete, uporabljene ali namenjene za prekršek ali nastale s prekrškom. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb in dokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve. V nekaterih posebej določenih primerih lahko izterjajo globo na mestu storitve prekrška. Zaposleni so na upravah naravnih parkov in rezervatov.

Prostovoljni nadzorniki imajo enake pristojnosti kot naravovarstveni, razen izterjave globe ter ustavitve voznikov, zahteve za dokumente ter zasegov vozil in predmetov. Za svoje delo niso plačani, z upravami parkom sodelujejo kot prostovoljci.

Fotografija naravovarstvenega nadzornika znakom na uniformi

Znak naravovarstvenega nadzornika | Avtor: Aleš Zdešar, TNP

Poročila, raziskave, študije, članki o neposrednem nadzoru v naravi