Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja oblikujemo sistem s katerim zagotavljamo varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij.

Pripravljamo sistemske ureditve, ki se nanašajo na izvajanje neposrednih ukrepov varstva narave, delovanje javnih služb in organizacij s področja ohranjanja narave ter izvajanje neposrednega nadzora v naravi. Urejamo/posodabljamo področje rabe naravnih vrednot. Skrbimo za učinkovito delovanje javnih služb ohranjanja narave in izvajanje neposrednega nadzora v naravi ter vodimo postopke ustanavljanja novih zavarovanih območij.

Teme

 • Naravne vrednote

  Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

 • Naravni parki, naravni rezervati in naravni spomeniki

  Zavarovana območja so naravi parki, naravni rezervati in naravni spomeniki. Naravni parki (zakon jih imenuje širša zavarovana območja) so narodni, regijski in krajinski parki. Zavarovala jih je država, katera od občin ali pa država in občina skupaj, v njih pa veljajo posebni režimi in prepovedi.

 • Neposredni nadzor v naravi

  Če želimo ohraniti čim bolj neokrnjeno naravo, moramo preprečevati posege, ki bi lahko uničili, poškodovali ali bistveno spremenili lastnosti, zaradi katerih jo želimo ohraniti. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi, ki je pri tem ključnega pomena, ima dvojno nalogo: naravovarstveni nadzorniki po eni strani ugotavljajo kršitve in oglobijo storilce, po drugi strani pa škodo v naravnem okolju preprečujejo tudi s svetovanjem, informiranjem in ozaveščanjem ljudi.

 • Za ljubitelje narave

  Največ koristnega za naravo lahko naredimo tako, da rastlin in živali ne motimo: ne uničujemo njihovih domovanj in življenjskih prostorov in ne preprečujemo njihovega gibanja in selitvenih poti.