Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje: Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Usposabljanje določa predpis. Program obsega področja:

  • temeljna načela ohranjanja narave;
  • zgodovina varstva narave;
  • varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
  • organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;
  • splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;
  • neposredni nadzor v naravi;
  • sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
  • naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.

Razpis usposabljanja

Naravovarstveni nadzor: novosti, ki jih prinaša novelacija Zakona o ohranjanju narave - predstavitev za naravovarstvene nadzornike in inšpektorje, Ljubljana, 8. 10. 2014:

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku (za naravovarstvene nadzornike) organizira Ministrstvo za javno upravo - Upravna akademija: Informacije o strokovnem usposabljanju.

Dopolnilno izpopolnjevanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Za naravovarstvene nadzornike, ki so zaposleni pri upravljalcih zavarovanih območij, Ministrstvo za okolje in prostor organizira dopolnilno izpopolnjevanje. To se izvaja na podlagi predpisa.

 

Slika: Naravni parki in rezervati z upravljalci, stanje maj 2018 (kartografska podlaga: www.naravniparkislovenije.si) | Avtor MOP

Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov 2018:

Iskalnik