Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje: Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Usposabljanje določa predpis. Program obsega področja:

  • temeljna načela ohranjanja narave;
  • zgodovina varstva narave;
  • varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
  • organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;
  • splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;
  • neposredni nadzor v naravi;
  • sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
  • naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.

Razpis usposabljanja

Naravovarstveni nadzor: novosti, ki jih prinaša sprememba Zakona o ohranjanju narave - predstavitev za naravovarstvene nadzornike in inšpektorje, Ljubljana, 8. oktober 2014:

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku (za naravovarstvene nadzornike) organizira Ministrstvo za javno upravo - Upravna akademija: Informacije o strokovnem usposabljanju.

Dopolnilno izpopolnjevanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Za naravovarstvene nadzornike, zaposlene pri upravljavcih zavarovanih območij, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije organizira dopolnilno izpopolnjevanje. To se izvaja na podlagi predpisa.

 

Prikaz naravnih parkov in rezervatov označenih s pikami na zemljevidu Slovenije

Slika: Naravni parki in rezervati z upravljavci, stanje: maj 2018 (kartografska podlaga: www.naravniparkislovenije.si) | Avtor MOP

Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov 2018: