Skoči do osrednje vsebine

Preverjanje znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Potek preverjanja znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi določa predpis. Kandidat se mora pred prijavo udeležiti strokovnega usposabljanja “naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki”.

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja, kandidati prejmejo pooblastilo o usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika.

Preizkus znanja za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku  organizira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije - Upravna akademija: Informacije o preizkusu znanja. Kandidati, ki so opravili oba preizkusa znanja, prejmejo pooblastilo o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika.