Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za ohranjanje narave oblikujemo sistem ohranjanja narave, s katerim zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Pripravljamo sistemske pravne, upravne in projektne rešitve s področja biotske raznovrstnosti, pripravljamo zakonodajne predloge, predloge programov ohranjanja biotske raznovrstnosti in operativnih programov, spremljamo in zagotavljamo izvajanja predpisov s področja dela zakonodaje Evropske unije, sodelujemo pri pripravi in sprejemanju vladnih politik, sodelujemo z nacionalnimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, zagotavljamo monitoring stanja okolja za določene sestavine biotske raznovrstnosti ter vodimo in koordiniramo projekte s področja ohranjanja narave, vezane na mednarodne in evropske finančne instrumente.

Teme

 • Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali

  Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali so tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in, ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili v Sloveniji. Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

 • Ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali

  V Sloveniji so ogroženi petina višjih vrst rastlin, več kot štiri petine vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica vrst sesalcev.

 • Velike zveri

  Velike zveri v Sloveniji so medved, volk in ris. Vse tri so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi predpisi Evropske unije. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi.

 • Za ljubitelje narave

  Največ koristnega za naravo lahko naredimo tako, da rastlin in živali ne motimo: ne uničujemo njihovih domovanj in življenjskih prostorov in ne preprečujemo njihovega gibanja in selitvenih poti.