Skoči do osrednje vsebine

Obveščamo: kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Smo v obdobju, ko medvedi zapuščajo svoje brloge. Pomembno je, da se izogibamo krajem, kjer bi utegnili biti brlogi, in psov ne spuščamo s povodca. Če upoštevamo nekaj osnovnih pravil, bomo možnost konflikta s to največjo slovensko zverjo zelo zmanjšali.

Med velike zveri poleg rjavega medveda v Sloveniji spadata še, volk in ris. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije, s predpisi Evropske unije in tudi mednarodnimi predpisi. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi. V naravi velike zveri vidimo le redko, saj se praviloma umaknejo človeku. Neprijetno se lahko končajo le srečanja z rjavim medvedom, zlasti kadar gre za srečanje z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti in medved nima časa za umik ali pa če medveda razdraži sprehajalčev pes.

Rjavi medved in volk sta bila v prvi polovici 20. stoletja zaradi lova in škode, ki jo povzročata zlasti kmetom, tako ogrožena, da so ju nato zavarovali s predpisi o lovstvu in predpisi o ohranjanju narave. Ris je na začetku 20. stoletja v Sloveniji izumrl, vnovič so ga naselili lovci leta 1973.

S predpisi o varstvu narave so rjavi medved, volk in ris zavarovani od leta 1993. Ukrepi varstva so bili uspešni za rjavega medveda in volka, številčnost se je v Sloveniji povečevala. Ohranitveno stanje populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji je ugodno, risu ponovno grozi izumrtje.

Z namenom sobivanja z velikimi zvermi država sofinancira in izvaja številne ukrepe, zlasti zaščitne ukrepe pred škodo, ki jih lahko povzročijo velike zveri, odškodninski sistem za povračilo škod po zavarovanih vrstah, spremljanje stanja populacij z monitoringi, izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje ter druge ukrepe. Izjemoma in ob izpolnitvi strogih predpisanih pogojev se izvaja tudi poseganje v populacije velikih zveri. Pri oblikovanju in izvajanju sistema upravljanja velikih zveri s posvetovalno funkcijo sodelujeta tudi interesna in strokovna posvetovalna skupina, ki delujeta pod okriljem Ministrstva za naravne vire in prostor.