Skoči do osrednje vsebine

Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost.

Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

Dovoljenje za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

O opustitvi nadzora nad radioaktivno snovjo odloči Uprava za jedrsko varnost z izdajo dovoljenja.

Opustitev nadzora je možna:

  • za vse materiale, ki izhajajo iz sevalne dejavnosti, in
  • za materiale, ki vsebujejo manjše količino radioaktivne snovi ali manjšo kontaminacijo.