Skoči do osrednje vsebine

Vloga za registracijo sevalne dejavnosti

Vloga za registracijo sevalne dejavnosti

Registracija sevalne dejavnosti je potrebna za sevalne dejavnosti, pri katerih delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce, celotno tveganje sevalne dejavnosti je majhno glede na merila v predpisu, ki določa vsebino ocene varstva pred sevanji, in ukrepi varstva pred sevanji niso odvisni od prostora uporabe in shrambe virov sevanja.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-REG [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),
 • oceno varstva pred sevanji, ki je lahko izdelana generično za več organizacij, ki izvajajo isto sevalno dejavnost in uporabljajo enake vire sevanja, in

 • podatke o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji (sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil, dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti).

Stroški postopka: 4,50 EUR / 0,00 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Registracija sevalne dejavnosti
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 18. in 19. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 5. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni